Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023
Naar de beginpagina van Oude namen

Hier begint Cruydt-boeck 1644 deel 6

Bladzijde 1162

 1. botanisch: Rubus fruticosus
  Nederlands: braam, gewone
  1644 Vlaams: Braem(en) (Groote oft Ghemeyne), Breemen [vrucht: Braembezien, Haghebezien]
  1616 Latijn: Rubus [742]
  1554/1557: Braembesien, Braemen, Breemen, Bremen, Brombeer, Haeghebesien, Meure de Ronce, Meurons, Mora bassi, Mora bati, Morum rubi, Ronce, Rubus, Sentis, Vacinia

Bladzijde 1162

 1. botanisch: Rubus caesius
  Nederlands: braam, dauw-
  1644 Vlaams: Braem(en) (Kleyne oft Eerdt-)
  1616 Latijn: Rubus minor [742]
  1554/1557: Braemen (cleyne), Catherine, Chamaebatus, Humirubus, Ronce (petite)

Bladzijde 1163

 1. botanisch: Rubus idaeus
  Nederlands: framboos
  1644 Vlaams: Hinnebezien
  1616 Latijn: Rubus Idaeus [743]
  1554/1557: Frambesien, Framboises, Framboisier, Hinnebesien, Hinnebraemen, Horbeeren, Hymbeeren, Morum rubi Idaei, Rubus idaeus

Bladzijde 1164

 1. botanisch: Ononis repens subsp. spinosa
  Nederlands: kattendoorn
  1644 Vlaams: Pranghwortel, Stalcruydt
  1616 Latijn: Ononis [743]
  1554/1557: Acutella, Anonis, Arresta bovis, Arreste beuf, Hawhechel, Ochsenbrech, Ononis, Prangwortel, Remora aratri, Resta bovis, Stalcruyt, Stalkraut

Bladzijde 1165

 1. botanisch: Ruscus aculeatus
  Nederlands: muizendoorn, stekelige
  1644 Vlaams: Palm (Stekende)
  1616 Latijn: Ruscum [744]
  1554/1557: Bruscus, Buys poignant, Keerbesien, Meuszdorn, Muysdorne, Myrte sauvage, Myrtus sylvestris, Palm (stekende), Ruscum, Ruscus, Stekende palm

Bladzijde 1167

 1. botanisch: Ruscus hypoglossum
  Nederlands: muizendoorn
  1644 Vlaams: Keelcruydt, Tapkenscruydt, Tonghenbladt (Manneken)
  1616 Latijn: Hippoglossum [745]
  1554/1557: Auffenblat, Beerblat, Bislingua, Bonifacia, Hauckblat, Herbe aux langues, Hippoglossum, Hippoglossum mas, Hypoglossum, Keelcruyt, Lingua pagana, Tapkenscruyt, Tonghenbladt, Uvularia, Zapfflinkraut, Zungenblatt

Bladzijde 1167

 1. botanisch: Danaë racemosa
  Nederlands: laurier, Alexandrijnse
  1644 Vlaams: Tonghenbladt
  1616 Latijn: Laurus Alexandrina [745]
  1554/1557: Laurier Alexandrin, Laurus Alexandrina, Laurus Idaea, Laurus van Alexandrien, Victoriola

Bladzijde 1168

 1. botanisch: Ruscus hypophyllum
  Nederlands: muizendoorn
  1644 Vlaams: Tonghenbladt (Wijfken)
  1616 Latijn: geen namen
  1554/1557: Hippoglossum femelle

Bladzijde 1168

 1. botanisch: Capparis spinosa
  Nederlands: kapperstruik
  1644 Vlaams: Cappers
  1616 Latijn: Capparis [746]
  1554/1557: Capparis, Capperen, Cappers, Capres, Cynosbatos, Rubus canis, Sentis canis 

Bladzijde 1170

 1. botanisch: Zygophyllum fabago
  Nederlands: kapperstruik, Syrische
  1644 Vlaams: Cappers met hauwkens
  1616 Latijn: Capparis fabago [747]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1171

 1. botanisch: Ribes uva-crispa
  Nederlands: bes, kruis-
  1644 Vlaams: Croesbesien, Kroeselen, Stekelbesien
  1616 Latijn: Uva crispa [748]
  1554/1557: Groiselier, Groiselles, Grossula, Grossularia, Knoeselen, Kreuszbeer, Kroeselbesien, Kruselbeer, Stekelbesien, Uva crispa

Bladzijde 1172

 1. botanisch: Ribes rubrum
  Nederlands: bes, aal-
  1644 Vlaams: Aelbesien (Roode), Besiekens over Zee (Roode)
  1616 Latijn: Ribesium fructu rubro [749]
  1554/1557: Aelbesiekens, Aelbesien (roode), Besiekens over zee, Groiselles d'outre mer, Groiselles rouges, Grossula rubra, Grossula transmarina, Grossularia transmarina, Ribes, Ribes rubrum, Ribesum, Sant Johansbeerlin, Sant Johanstreubel, Treublin, Uva ursi Galeni

Bladzijde 1172

 1. botanisch: Ribes nigrum
  Nederlands: bes, zwarte
  1644 Vlaams: Aelbesien (Swarte), Besiekens over Zee (Zwarte)
  1616 Latijn: Ribesium fruct nigro [749]
  1554/1557: Aelbesiekens, Aelbesien (swerte), Besiekens over zee, Groiselles d'outre mer, Groiselles noires, Grossula transmarina, Grossularia transmarina, Ribes, Ribes nigrum, Ribesum, Sant Johansbeerlin, Sant Johanstreubel, Treublin, Uva ursi Galeni

Bladzijde 1174

 1. botanisch: Berberis vulgaris
  Nederlands: zuurbes
  1644 Vlaams: Sauseboom, Suerboom
  1616 Latijn: Spina acida sive Oxyacantha [750]
  1554/1557: Berberis, Erbsel, Espine vinette, Paisselbeer, Saurich, Sauseboom, Versich

Bladzijde 1176

 1. botanisch: Crataegus laevigata
  Nederlands: meidoorn, tweestijlige
  1644 Vlaams: Haghedoren, Haghedoren (Witte)
  1616 Latijn: Oxyacanthus sive Spina acuta [751]
  1554/1557: Aube espine, Canina sentis, Hagdorn, Haghedoren, Haghedoren (witte), Oxyacantha Dioscoridis, Pyrina, Pytyanthe, Rubus canis, Sentis canis, Spina acuta

Bladzijde 1176

 1. botanisch: geen namen
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Haghedoren (Kleyne oft Vremde)
  1616 Latijn: Spina acuta altera [750]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1177

 1. botanisch: Astragalus gummifer
  Nederlands: hokjespeul, gom-
  1644 Vlaams: Bocksdoren, Dragant (Gomme), Tragacantha
  1616 Latijn: Tragacantha sive Hirci spina [751]
  1554/1557: Espine de bouq, Gummi Dragaganthi, Hirci spina, Tragacantha, Tragacanthae lachrima

Bladzijde 1177

 1. botanisch: Astragalus tragacantha
  Nederlands: tragant
  1644 Vlaams: Bocksdoren, Dragant (Gomme), Tragacantha
  1616 Latijn: Tragacantha sive Hirci spina [751]
  1554/1557: Espine de bouq, Gummi Dragaganthi, Hirci spina, Tragacantha, Tragacanthae lachrima

Bladzijde 1178

 1. botanisch: geen namen
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Tragacantha (Ander) in Provencen ghevonden
  1616 Latijn: (Tragacantha altera, Tragacantha Hispanica)
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1178

 1. botanisch: Acacia nilotica
  Nederlands: acacia, echte
  1644 Vlaams: Acacia (Eerste oft Oprechte)
  1616 Latijn: Acacia [752]
  1554/1557: Acacia Aegyptiaca, Acacia d'Égypte

Bladzijde 1179

 1. botanisch: (Acacia nilotica)
  Nederlands: gom, Arabische
  1644 Vlaams: Gomme van Arabien
  1616 Latijn: Gummi Arabicum [752]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1180

 1. botanisch: Spartium spinosum
  Nederlands: brem, stekel-
  1644 Vlaams: Acacia (Tweede)
  1616 Latijn: Acacia altera [753]
  1554/1557: Acacia altera, Acacia Pontique

Bladzijde 1181

 1. botanisch: Prunus spinosa
  Nederlands: sleedoorn
  1644 Vlaams: Pruymboom (Wilden), Slehedoren [vrucht: Slehen]
  1616 Latijn: Prunus silvestris [753]
  1554/1557: Fourdeines, Pflaume, Pflaumenbaum, Praume, Prune,  Pruneolum, Prunier, Prunier sauvage, Prunulum, Prunum, Prunum sylvestre, Prunus, Prunus sylvestris, Pruymboom, Pruyme, Schlehedorn, Schlehen, Slehedoren, Slehen

Bladzijde 1182

 1. botanisch: Lycium barbarum
  Nederlands: boksdoorn
  1644 Vlaams: Rhamnus (Eersten)
  1616 Latijn: Rhamnus primus [754]
  1554/1557: Rhamnus (Premiere espece de)

Bladzijde 1182

 1. botanisch: Lycium afrum (?)
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Rhamnus (Eersten), andere soorte
  1616 Latijn: Rhamnus primus alter [754]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1183

 1. botanisch: Hippophaë rhamnoides
  Nederlands: duindoorn
  1644 Vlaams: Rhamnus (Tweeden)
  1616 Latijn: Rhamnus secundus [755]
  1554/1557: Rhamnus (Seconde espece de)

Bladzijde 1183

 1. botanisch: Rhamnus lycioides (?)
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Rhamnus (Derden) van Clusius
  1616 Latijn: Rhamnus tertius [755]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1185

 1. botanisch: Paliurus spina-christi
  Nederlands: Christusdoorn
  1644 Vlaams: Paliurus (Eersten) met platte bezien
  1616 Latijn: Paliurus primus [756]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1185

 1. botanisch: geen namen
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Paliurus (Tweeden) met ronde bezien
  1616 Latijn: Paliurus secundus [756]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1186

 1. botanisch: Rhamnus catharticus
  Nederlands: wegedoorn
  1644 Vlaams: Rhijnbesien
  1616 Latijn: Rhamnus solutivus [756]
  1554/1557: Baccae Rhenanae, Creutzbeer, Rhamnus solutivus des Modernes, Rhamnus solutivus Recentiorum, Rhynbesien, Rhynbesiendoren, Verd de vessie (Plante portant le), Weghedorn, Weghedornbeer

Bladzijde 1187

 1. botanisch: Pyracantha coccinea
  Nederlands: vuurdoorn
  1644 Vlaams: Bucksboom (Doornachtighen), (Lycium), Pyxacantha
  1616 Latijn: Pyxacantha Matthioli [757]
  1554/1557: Buxdoren, Buxus asininus, Buys d'asne, Buys espineux, Lycium, Pyxacantha

Bladzijde 1188

 1. botanisch: Ilex aquifolium
  Nederlands: hulst
  1644 Vlaams: Hulst
  1616 Latijn: Agrifolium [758]
  1554/1557: Aquifolia, Houx, Hulst, Ruscus sylvestris, Stechpalmen, Walddistel

Bladzijde 1189

 1. botanisch: Ulex europaeus
  Nederlands: gaspeldoorn
  1644 Vlaams: Gaspeldoren
  1616 Latijn: Genista spinosa [759]
  1554/1557: Gaspeldoren, Geneste espineux, Geneste sauvage, Genista spinosa, Genista sylvestris

Bladzijde 1190

 1. botanisch: Genista lusitanica (?)
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Gaspeldoren (Ander ghedaente van)
  1616 Latijn: Genistae spinosae altera icon [759]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1190

 1. botanisch: Genista anglica
  Nederlands: brem, stekel-
  1644 Vlaams: Brem (Stekende)
  1616 Latijn: Genistella [760]
  1554/1557: Brem (stekende), Erdtpfrymmen, Geneste (petit), Genestella, Genistella, Pfrymmen (steekend), Streichblumen (klein)

Hier begint boek 27

Bladzijde 1192

 1. botanisch: Cytisus scoparius
  Nederlands: brem
  1644 Vlaams: Brem (Groote ende Kleyne oft Neere)
  1616 Latijn: Genista [761]
  1554/1557: Brem, Genesta, Geneste, Genestra, Genista, Ginst, Pfrimmen, Pfrymmen, Spartium

Bladzijde 1192

 1. botanisch: Orobanche rapum-genistae
  Nederlands: bremraap, grote
  1644 Vlaams: Brem-Rape
  1616 Latijn: Rapum Genistae [761]
  1554/1557: Bremrape, Limodorum, Naveau de Geneste, Orobanche, Rapa Genestrae, Rapum Genistae

Bladzijde 1192

 1. botanisch: Genista hispanica
  Nederlands: brem, Spaanse
  1644 Vlaams: Brem (Hayrighen oft Ruyghen)
  1616 Latijn: Genista hirsuta [762]
  1554/1557: Brem (Spaensche), Geneste d'Espaigne, Genestra Hispanica, Genista, Spartum

Bladzijde 1193

 1. botanisch: Spartium junceum (?)
  Nederlands: bezemstruik
  1644 Vlaams: Brem (Italiaenschen)
  1616 Latijn: Genista Italica [761]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1195

 1. botanisch: Genista tinctoria
  Nederlands: brem, verf-
  1644 Vlaams: Brem (Ghemeynen Acker-)
  1616 Latijn: Genista tinctoria [763]
  1554/1557: Ackerbrem, Ferbblumen, Flos tinctorius, Geelferbblumen, Heydensmuck

Bladzijde 1195

 1. botanisch: Genista florida (?)
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Brem (Grooten Acker-)
  1616 Latijn: Genistae tinctoriae altera icon [763]
  1554/1557: Ackerbrem

Bladzijde 1195

 1. botanisch: Genista tridentata subsp. tridentata (?)
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Brem (Kleynen oft Leeghen)
  1616 Latijn: Genista humilis [763]
  1554/1557: Ackerbrem, Erdtpfriemen, Geneste (petit), Genista humilis

Bladzijde 1196

 1. botanisch: Retama sphaerocarpa (?)
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Spartum (Groot Heesterachtigh)
  1616 Latijn: Spartum frutex maius [764]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1197

 1. botanisch: Retama sphaerocarpa var.
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Spartum (Kleyn Heesterachtigh)
  1616 Latijn: Spartum frutex minus [764]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1198

 1. botanisch: Macrochloa tenacissima (?)
  Nederlands: gras, esparto-
  1644 Vlaams: Spartum (Biesachtigh oft Cruydt-)
  1616 Latijn: Spartum herba [765]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1198

 1. botanisch: Lygeum spartum
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Spartum (Andere soorte van Biesachtigh oft Cruydt-)
  1616 Latijn: Sparti herbae alia species [765]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1199

 1. botanisch: Ammophila arenaria
  Nederlands: helm
  1644 Vlaams: Halm, Helm, Spartum (Biesachtigh) van de Noordsche Zee
  1616 Latijn: (Spartum Oceanicum)
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1199

 1. botanisch: Stipa pennata
  Nederlands: gras, veder-
  1644 Vlaams: Spartum (Ghevedert Biesachtigh) van Oostenrijck
  1616 Latijn: (Spartum Austriacum pennatum)
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1199

 1. botanisch: Myricaria germanica
  Nederlands: tamarisk, Duitse
  1644 Vlaams: Tamarischboom (Ghemeyne oft Kleyne), [Tamarischboom (Wilde)]
  1616 Latijn: Tamarix [766]
  1554/1557: Birtzenbertz, Bruyere sauvage, Myrica humilis, Portz, Tamaris, Tamariscenholtz, Tamarischboom (cleyn), Tamariscus, Tamarix, Tamarix (petit)

Bladzijde 1200

 1. botanisch: Tamarix gallica
  Nederlands: tamarisk, Franse
  1644 Vlaams: Tamarischboom (Groote), [Tamarischboom (Tamme)]
  1616 Latijn: Tamaricis ramulus cum floribus [766]
  1554/1557: Tamarischboom (groot), Tamarix (grand)

Bladzijde 1202

 1. botanisch: Calluna vulgaris
  Nederlands: struikhei
  1644 Vlaams: Heyde (Eerste oft Kleyne oft Ghemeyne)
  1616 Latijn: Erica prior [767]
  1554/1557: Bruyere, Erica, Erice, Heyde(n), Selago de Pline (?)

Bladzijde 1202

 1. botanisch: Erica cinerea
  Nederlands: dophei, rode
  1644 Vlaams: Heyde (Tweede oft Groote)
  1616 Latijn: Erica altera [767]
  1554/1557: Bruyere (petite), Erica altera, Heyde (cleyn)

Bladzijde 1202

 1. botanisch: Erica carnea (?)
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Heyde (Derde) met smalle bladerkens
  1616 Latijn: Erica tertia [768]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1204

 1. botanisch: Vaccinium myrtillus
  Nederlands: bosbes, blauwe
  1644 Vlaams: Crakebesien (Swarte), Haverbesien, Postelbesien
  1616 Latijn: Vaccinia nigra [768]
  1554/1557: Bruchbeeren, Cousines, Cousines noires, Crabesien (swerte), Crakebesien, Drumpelbeeren, Haverbesien, Heydelbeeren, Myrtilli, Postelbesien, Vacinia, Vacinia nigra, Vacinium

Bladzijde 1207

 1. botanisch: Vaccinium vitis-idaea
  Nederlands: bosbes, rode
  1644 Vlaams: Crakebesien (Roode)
  1616 Latijn: Vaccinia rubra [770]
  1554/1557: Bruchbeeren, Cousines, Cousines rouges, Crabesien (roode), Crakebesien, Drumpelbeeren, Haverbesien, Heydelbeeren, Myrtilli, Postelbesien, Vacinia, Vacinia rubra, Vacinium

Bladzijde 1207 *

 1. botanisch: Arctostaphylos uva-ursi
  Nederlands: berendruif
  1644 Vlaams: Uva Ursi
  1616 Latijn: (Uva ursi)
  1554/1557: Buys (petit), Humibuxus

Bladzijde 1207

 1. botanisch: Oxycoccus palustris
  Nederlands: veenbes, kleine
  1644 Vlaams: Veenbesien
  1616 Latijn: Vaccinia palustria [770]
  1554/1557: Cousines de marez, Samolus, Samolus Plinii, Vacinia palustris, Veenbesien, Veencoren

Bladzijde 1208

 1. botanisch: Halimione portulacoides
  Nederlands: melde, gewone zout-
  1644 Vlaams: Porceleyne (Zee-)
  1616 Latijn: Portulaca marina [771]
  1554/1557: Halimus, Porceleyne (Zee-), Portulaca marina, Pourcelaine de mer, Pourpier marin

Bladzijde 1210

 1. botanisch: Myrtus communis
  Nederlands: mirte
  1644 Vlaams: Myrtus (Kleyne oft Edele) met kleyne bladeren
  1616 Latijn: Myrtus prior [772]
  1554/1557: Myrte, Myrtilli, Myrtus

Bladzijde 1210

 1. botanisch: Myrtus (?)
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Myrtus (Groote oft Grove) met groote bladeren
  1616 Latijn: Myrtus altera [772]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1211

 1. botanisch: Myrtus (?)
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Myrtus met middelbaere bladeren
  1616 Latijn: Myrtus tertia [773]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1213

 1. botanisch: Vitex agnus-castus
  Nederlands: monnikenpeper
  1644 Vlaams: Abrahamsboom, Agnus castus, Cuyschboom, Cuyschlam, Schaepsmuyl, Wilge (Zee-)
  1616 Latijn: Vitex [774]
  1554/1557: Agnos, Agnus castus, Piper agreste, Salix amerina, Salix marina, Schafmulle, Vitex

Bladzijde 1215

 1. botanisch: Ligustrum vulgare
  Nederlands: liguster, wilde
  1644 Vlaams: Keelcruydt, Monthout, Rijnwilge
  1616 Latijn: Phillyrea [775]
  1554/1557: Beinholtzlin, Keelcruyt, Ligustrum de Pline, Mondthout, Mundholtz, Phillyrea, Reinweiden, Reynwilghen,Troesne

Bladzijde 1217

 1. botanisch: Phillyrea angustifolia (?)
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Alcanna oft Alkanna, Cyprus (met smaller bladeren), Henne van de Arabers
  1616 Latijn: Cyprus [776]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1217

 1. botanisch: Phillyrea latifolia (?)
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Cyprus met breeder bladeren
  1616 Latijn: Cyprus latiore folio [776]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1217

 1. botanisch: Lawsonia inermis (?)
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Alcanna Arabum van Rauwolfius
  1616 Latijn: geen namen
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1218

 1. botanisch: Prunus padus
  Nederlands: vogelkers
  1644 Vlaams: Voghelkersen
  1616 Latijn: Pseudoligustrum [770]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1219

 1. botanisch: Philadelphus coronarius
  Nederlands: jasmijn, boeren-
  1644 Vlaams: Fluyteboom (Witte), Pijpboom (Witte), Syringa met witte bloemen
  1616 Latijn: Syringa [777]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1220

 1. botanisch: Jasminum sambac
  Nederlands: jasmijn, Arabische
  1644 Vlaams: Syringa (Iasmin) van Arabien
  1616 Latijn: (Syringa Arabica)
  1554/1557: Sambac(h), Zambach

Bladzijde 1220

 1. botanisch: Syringa vulgaris
  Nederlands: sering, gewone
  1644 Vlaams: Lillach, Syringa (Blauwe)
  1616 Latijn: Lillach [778]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1221

 1. botanisch: Rhus coriaria
  Nederlands: sumak
  1644 Vlaams: Smack, Sumach
  1616 Latijn: Rhus coriaria [779]
  1554/1557: Rhos, Rhus, Rhus coriaria, Rus obsoniorum, Smacke, Sumach

Bladzijde 1222

 1. botanisch: Cotinus coggygria
  Nederlands: pruikenboom
  1644 Vlaams: Coggygria, Verwloof(f)
  1616 Latijn: Cotinus coriaria [780]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1223

 1. botanisch: Myrica gale
  Nederlands: gagel, wilde
  1644 Vlaams: Gagel
  1616 Latijn: Chamelaeagnus [780]
  1554/1557: Gagel, Myrtus Brabantica, Pseudomyrsine, Rhus sylvestris Plinii, Sumac sauvage de Pline

Bladzijde 1224

 1. botanisch: Viburnum lantana
  Nederlands: sneeuwbal, wollige
  1644 Vlaams: Lantana, Viorne
  1616 Latijn: Lantana [781]
  1554/1557: Cissanthemon, Cissophilon, Cyclaminus altera, Lenen, Lynen, Viburnum, Viorge, Viorne, Vitalba, Waldreben

Bladzijde 1225

 1. botanisch: Buxus sempervirens
  Nederlands: palmboompje
  1644 Vlaams: Bucksboom (Groote en Kleyne), Palmboom
  1616 Latijn: Buxus [782]
  1554/1557: Bucxboom, Buxbaum, Buxus, Buys, Palmboom

Bladzijde 1226

 1. botanisch: Cornus sanguinea
  Nederlands: kornoelje, rode
  1644 Vlaams: Cornoelie (Wilde)
  1616 Latijn: Virga sanguinea [782]
  1554/1557: Cornillier sauvage, Cornus foemina, Hartriegel, Opulus, Suin sauvage, Vlier (wilden)

Bladzijde 1227

 1. botanisch: Euonymus europaeus
  Nederlands: kardinaalsmuts, wilde
  1644 Vlaams: Papenhout
  1616 Latijn: Euonymus [783]
  1554/1557: Bois à faire lardoires, Couillon de prestre, Euonymos Theophrasti, Fusain, Fusanum, Fusaria, Hanhoedlin, Papenhout, Spindelbaum

Bladzijde 1228

 1. botanisch: Rhamnus frangula
  Nederlands: sporkehout
  1644 Vlaams: Pijlhout, Sporckenhout
  1616 Latijn: Frangula [784]
  1554/1557: Alnus nigra quibusdam, Aulne noir, Faulbaum, Leuszbaum, Pylhout, Rhamnus (Tierce espece de), Sporckenhout

Bladzijde 1229

 1. botanisch: Colutea arborescens
  Nederlands: blazenstruik, Europese
  1644 Vlaams: Linsen (Lombaertsche)
  1616 Latijn: Colutea 784]
  1554/1557: Baguenaudier, Colutea, Cytisus Latinorum, Linsen (Lombaertsche), Linsen (Welsch)

Bladzijde 1230

 1. botanisch: Anagyris foetida
  Nederlands: stinkboom
  1644 Vlaams: Anagyris
  1616 Latijn: Anagyris [785]
  1554/1557: Anagyris, Bois puant, Eghelo

Bladzijde 1230

 1. botanisch: Laburnum anagyroides
  Nederlands: goudenregen
  1644 Vlaams: Eghelo, Laburnum
  1616 Latijn: Eghelo [785]
  1554/1557: Laburnum

Bladzijde 1231

 1. botanisch: Cercis siliquastrum
  Nederlands: judasboom, Europese
  1644 Vlaams: Judasboom
  1616 Latijn: Arbor Iudae [786]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1232

 1. botanisch: Ceratonia siliqua
  Nederlands: Johannesbroodboom
  1644 Vlaams: Sint Jansbroodt
  1616 Latijn: Ceratonia [787]
  1554/1557: Carobe, Carrouge, Ceratonia, Siliqua, Siliqua dulcis, Sint Jansbroot, Sint Johansbrot, Xylocaracta

Bladzijde 1233

 1. botanisch: Cassia fistula
  Nederlands: goudenregen, Indische
  1644 Vlaams: Cassie
  1616 Latijn: Cassia nigra [787]
  1554/1557: Casse, Cassia fistula, Cassia nigra

Hier begint boek 28

Bladzijde 1236

 1. botanisch: Malus sylvestris subsp. mitis
  Nederlands: appel, consumptie-
  1644 Vlaams: Appelboom (vrucht: Tamme Appelen, op gheinte boomen ghewasschen)
  1616 Latijn: Malus (vrucht: Malum, Pomum) [789]
  1554/1557: Apffelbaum, Appelboom, Malum, Malus, Pommier, Pomum, Pomus

Bladzijde 1236 *

 1. botanisch: Malus sylvestris subsp. sylvestris
  Nederlands: appel, wilde
  1644 Vlaams: Appelboom (vrucht: Wilde Appelen, op ongheinte boomen ghewasschen)
  1616 Latijn: Malus silvestris (vrucht: Poma sylvestria) [790]
  1554/1557: Apffelbaum, Appelboom, Malum, Malus, Pommier, Pomum, Pomus

Bladzijde 1236 *

 1. botanisch: Malus pumila
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Appelboom (Leeghe oft Neere) (vrucht: Paradijs Appelen, Sint Jans Appelen)
  1616 Latijn: Malus humilis (vrucht: Poma Paradisi, Poma Divi Ioannis) [790]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1238

 1. botanisch: Citrus medica
  Nederlands: cederappel, cedraat, sukadecitroen
  1644 Vlaams: Citroen-Appelboom (vrucht: Citroenen)
  1616 Latijn: Malus Medica (vrucht: Malum Medicum) [791]
  1554/1557: Cedromelon, Citrinaten, Citroenen, Citrones, Citrons, Limones, Malus citria, Malus medica

Bladzijde 1239

 1. botanisch: Citrus limon
  Nederlands: citroen
  1644 Vlaams: Limoen-Appelboom (vrucht: Limonen oft Limoenen)
  1616 Latijn: Malus limonia (vrucht: Malum limonium) [791]
  1554/1557: Citrium malum (des Italiens), Limoenen, Limones, Limons, Malum Limonium

Bladzijde 1239

 1. botanisch: Citrus sinensis  (werd vroeger met Citrus aurantium als één soort opgevat)
  Nederlands: sinaasappel, zoete
  1644 Vlaams: Aranieboom (vrucht: Aranieappelen)
  1616 Latijn: Malus anarantia (vrucht: Malum anarantium) [792]
  1554/1557: Anarantium malum, Arangie appelen, Arantium, Aureum malum, Malum Anarantium, Malum Hespericum, Narantzium, Narantzium malum, Nerantzium, Orenger, Pomerantsen, Pomme d'orenge

Bladzijde 1239

 1. botanisch: Citrus aurantium (werd vroeger met Citrus sinensis  als één soort opgevat)
  Nederlands: sinaasappel, bitter-
  1644 Vlaams: Aranieboom (vrucht: Aranieappelen)
  1616 Latijn: Malus anarantia (vrucht: Malum anarantium) [792]
  1554/1557: Anarantium malum, Arangie appelen, Arantium, Aureum malum, Malum Anarantium, Malum Hespericum, Narantzium, Narantzium malum, Nerantzium, Orenger, Pomerantsen, Pomme d'orenge

Bladzijde 1240

 1. botanisch: Citrus x limon (?)
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Adams Appelboom (vrucht: Adamsappelen), Appelboom van Assyrien
  1616 Latijn: Malus Assyria (vrucht: Pomum Assyrium) [792]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1243

 1. botanisch: Punica granatum
  Nederlands: granaatappel
  1644 Vlaams: Granaet, Granaeten, Granaet(appel)boom (Tamme oft Vruchtbaere) vrucht: Granaetappel)
  1616 Latijn: Malus Punica (vrucht; Malum Punicum) [794]
  1554/1557: Balaustium, Cytini, Granaetappel, Granatapffel, Granatum pomum, Grenadier, Malus punica, Malum granatum, Malicorium, Pomme de grenade, Pomum granatum, Sidium

Bladzijde 1243

 1. botanisch: Punica granatum var. (?)
  Nederlands: granaatappel
  1644 Vlaams: Granaet, Granaeten, Granaet(appel)boom (Wilde oft Onvruchtbaere)
  1616 Latijn: Malus Punica silvestris [794]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1244 *

 1. botanisch: geen namen
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Appelboom (Gulden) (vrucht: Gulden Appel)
  1616 Latijn: Malus aurea (vrucht: Malum aureum) [795]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1245

 1. botanisch: Cydonia oblonga
  Nederlands: kwee(peer)
  1644 Vlaams: Quee(appel)boom, Queepeerboom (vrucht: Queeappelen, Queeperen)
  1616 Latijn: Malus cotonea (vrucht: Malum cotoneum) [795]
  1554/1557: Citonium, Coignaciere, Coing, Coingnaciere, Coingnasse, Cotonea, Cytonium, Kuttenbaum, Kuttenopffel, Malus Cotonea, Poma cytonia, Pomme de coing, Poyre de coing, Pyra cytonia, Queappelboom, Queappelen, Quepeeren, Quittenbaum, Quittenopffel, Strutea mala, Struthia

Bladzijde 1247

 1. botanisch: Prunus persica
  Nederlands: perzik
  1644 Vlaams: Perseboom (vrucht: Persen)
  1616 Latijn: Malus Persica (vrucht: Malum Persicum) [796]
  1554/1557: Duracina, Duricina Persica, Malus Persica, Perseboom, Persen, Persicum, Pescher, Pesches, Pfersichbaum, Pfersing

Bladzijde 1249

 1. botanisch: Prunus armeniaca
  Nederlands: abrikoos
  1644 Vlaams: Perseboom (Vroeghe) (vrucht: Abricots, Avant-Persen, Vroeghe Persen)
  1616 Latijn: Malus Armeniaca (vrucht: Mal;um Armeniacum) [797]
  1554/1557: Abricoz, Avantperses, Mollelin, Molleten, Malus Armeniaca, Persekens (vroeghe), Praecocia, Praecoqua, Vroegheperseboom

Bladzijde 1250

 1. botanisch: Prunus dulcis
  Nederlands: amandel(boom) (zoete en bittere)
  1644 Vlaams: Amandelboom (vrucht: soete Amandelen, bittere Amandelen)
  1616 Latijn: Amygdalus (vrucht: Amygdala dulcia, Amygdala amara) [798]
  1554/1557: Amande, Amandier, Amandelboom, Amandele, Amygdala, Amygdalum, Amygdalus, Mandel, Mandelbaum

Bladzijde 1252

 1. botanisch: Pyrus communis
  Nederlands: peer, gekweekte
  1644 Vlaams: Peerboom (Tammen) (vrucht: Peere)
  1616 Latijn: Pyrus urbana (vrucht: Pyrum) [800]
  1554/1557: Byrbaum, Byren, Peerboom, Peeren, Pirus, Poyres, Poyrier, Pyra

Bladzijde 1252 *

 1. botanisch: Pyrus pyraster
  Nederlands: peer, wilde
  1644 Vlaams: Peerboom (Wilden)
  1616 Latijn: Pyrus silvestris [799]
  1554/1557: Poyres sauvages

Bladzijde 1254

 1. botanisch: Mespilus germanica
  Nederlands: mispel
  1644 Vlaams: Mispelboom (Ghemeynen) (vrucht: Mispele)
  1616 Latijn: Mespilus (vrucht: Mespilum) [801]
  1554/1557: Epimelis, Mespilum, Mespilus, Mespilus altera, Mispelboom, Mispele, Neffie, Nefflier, Nespel, Nespelbaum, Potemispelen, Setanium, Sitanium

Bladzijde 1254

 1. botanisch: Crataegus azarolus
  Nederlands: azarool
  1644 Vlaams: Azaroolboom, Drijsteen, Mispelboom (Vremde) (vrucht: Azarolen, Mispelen met dry steenen)
  1616 Latijn: Mespilus aronia [801]
  1554/1557: Aronia, Azaroles, Azarolo, Mespilus Aronia, Tricoccos, Trigrania

Bladzijde 1256

 1. botanisch: Cornus mas
  Nederlands: kornoelje, gele
  1644 Vlaams: Cornoelieboom (vrucht: Cornoel(i)e)
  1616 Latijn: Cornus (vrucht: Cornum) [802]
  1554/1557: Cornelbaum, Cornillier domestique, Cornoillier domestique, Cornoelieboom, Cornoille, Cornus mas, Kurbeerbaum, Thierlinbaum

Bladzijde 1257

 1. botanisch: Sorbus aucuparia
  Nederlands: lijsterbes, wilde
  1644 Vlaams: Sorbenboom (Tammen) (vrucht: Sorben)
  1616 Latijn: Sorbus (vrucht: Sorbum) [803]
  1554/1557: Corme, Cormier, Sorbe, Sorben, Sorbenboom, Sorbier, Sorbus, Speierling, Sperwerbaum, Sporapffel

Bladzijde 1257

 1. botanisch: Sorbus torminalis
  Nederlands: elsbes
  1644 Vlaams: Sorbenboom (Wilden)
  1616 Latijn: Sorbus torminalis [803]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1258

 1. botanisch: Arbutus unedo
  Nederlands: aardbeiboom
  1644 Vlaams: Arbutus
  1616 Latijn: Arbutus (vrucht: Arbutum) [804]
  1554/1557: Arboses, Arbosier, Arbouses, Arbutus, Memaecylon, Unedo

Bladzijde 1260

 1. botanisch: Prunus domestica subsp. domestica
  Nederlands: pruim
  1644 Vlaams: Pruymboom (vrucht: Blauwe oft Damast Pruymen, Peersche oft Spaensche pruymen)
  1616 Latijn: Prunus (vrucht: Pruna Damascena, Pruna Hispanica) [805]
  1554/1557: Blauw Spilling, Brabyla, Pflaume, Pflaumenbaum, Praume, Pruna Damascena, Pruna Hispanica, Prune, Prune de Damas, Prunier, Prunum, Prunus, Pruymboom, Pruyme, Pruymen van Damasch, Quetschen

Bladzijde 1261 *

 1. botanisch: Prunus domestica (hybriden)
  Nederlands: pruim
  1644 Vlaams: Pruymboom (vrucht:  Palloken (kleine var.), Rospruymen (rood),
  1616 Latijn: Prunus (vrucht: Pruna asinina) [805]
  1554/1557: Davoines, Herbstpflaumen, Palloken, Pflaume, Pflaumenbaum, Praume, Pruna asinina, Prune, Prune de cheval, Prunier, Prunum, Prunus, Pruymboom, Pruyme, Rospruymen, Roszpflaumen

Bladzijde 1261 *

 1. botanisch: Prunus ceracifera
  kerspruim (myrobalaanpruim)
  1644 Vlaams: Pruymboom (vrucht: Geele Pruymen oft Myrobalaen Pruymen )
  1616 Latijn: (Prunus myrobalanus cognominata) (vrucht: Pruna cereola) [805]
  1554/1557: Pflaume, Pflaumenbaum, Praume, Pruna Cerea, Pruna Cereola, Prune, Prunier, Prunum, Prunus, Pruymboom, Pruyme

Bladzijde 1262 *

 1. botanisch: Cordia myxa
  Nederlands: (pruimensoort)
  1644 Vlaams: Sebesten
  1616 Latijn: Myxa [806]
  1554/1557: Myxa, Myxaria, Sebestae, Sebesten, Sebestes

Bladzijde 1262

 1. botanisch: Ziziphus ziziphus
  Nederlands: dadel, Chinese
  1644 Vlaams: Jujuben (Ghemeyne oft Roode)
  1616 Latijn: Zizyphus [807]
  1554/1557: Brustbeerlin, Iuiubae, Iuiuben, Iuiubes, Iuiube rouge, Serica, Zizipha, Ziziphus

Bladzijde 1263

 1. botanisch: Ziziphus mauretanica
  Nederlands: dadel, Indische
  1644 Vlaams: Jujuben (Witte)
  1616 Latijn: Zizyphus Capadocia [807]
  1554/1557: Brustbeerlin, Iuiubae, Iuiuben, Iuiubes, Iuiube blanche, Serica, Zizipha, Ziziphus

Bladzijde 1264

 1. Pbotanisch: runus cerasus
  Nederlands: kers, zure
  1644 Vlaams: Kriecke(n)boom (Eerste oft Wilde), Kriecke(n)laer (Wilde) (vrucht: kleyne, vroeghe oft wilde Kersen)
  1616 Latijn: Cerasus (vrucht: Cerasa parva) [808]
  1554/1557: Cerasa, Cerasus, Cerises, Cerisier, Crieckelaer, Gryotes, Gryotier, Guignes,  Guignier, Guines, Guinier, Iovis flamma, Kerseboom, Kerselaer, Kersen, Kirschen, Kirschenbaum

Bladzijde 1265 *

 1. botanisch: Prunus avium
  Nederlands: kers, zoete
  1644 Vlaams: Kriecke(n)boom (Tweede oft Tamme) (vrucht: Spaensche Kersen)
  1616 Latijn: Cerasus (vrucht: Cerasa Lusitana?) [808]
  1554/1557: Cerasa, Cerasus, Cerises, Cerisier, Crieckelaer, Guignes, Guignier, Guines, Guinier, Kerseboom, Kerselaer, Kersen, Kirschen, Kirschenbaum

Bladzijde 1265 *

 1. botanisch: Prunus (hybride)
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Kriecke(n)boom (Derde), Krieckenboomken (vrucht: Kersen, Kriecken)
  1616 Latijn: Cerasus (vrucht: Cerasa duracina) [808]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1265

 1. botanisch: Prunus fruticosa (?)
  Nederlands: kers, dwerg-
  1644 Vlaams: Kriecke(n)boom (Vierde oft Leeghen), Krieckeleer (Leeghe oft Neere), Krieckenboom Naenken (vrucht: Naenkens-Kersen)
  1616 Latijn: Chamaecerasus [808]
  1554/1557: Cerasa, Cerasus, Cerises, Cerisier, Cerisier d'Espaigne, Chamaecerasus, Crieckelaer, Kerseboom, Kerselaer, Kersen, Kerselaer (Spaensche), Kirschen, Kirschenbaum

Bladzijde 1265 *

 1. botanisch: (?)
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Kriecke(n)boom (Vijfde), Kriecken met trossen
  1616 Latijn: Cerasium racemosum [808]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1267

 1. botanisch: Morus nigra
  Nederlands: moerbei, zwarte
  1644 Vlaams: Moerbesieboom (Swarten) (vrucht: Swarte Moerbesie)
  1616 Latijn: Morus (vrucht; Morum) [810]
  1554/1557: Maulbeerbaum, Maulbeeren, Meures, Meurier, Moerbesieboom, Moerbesien, Morus, Morus Celsi

Bladzijde 1268

 1. botanisch: Morus alba
  Nederlands: moerbei, witte
  1644 Vlaams: Moerbesieboom (Witten) (vrucht: Witte Moerbesie)
  1616 Latijn: Morus candida [810]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1269

 1. botanisch: Ficus sycomorus
  Nederlands: vijgenboom (wilde of Egyptische)
  1644 Vlaams: Vijghboom van Egypten (vrucht: Moerbesie van Egypten, Vijghe van Egypten, Vijghe van Pharao)
  1616 Latijn: Sycomorus [811]
  1554/1557: Sycomore, Sycomorus

Bladzijde 1271

 1. botanisch: Ficus carica
  Nederlands: vijgenboom (gewone)
  1644 Vlaams: Vijghboom (Ghemeynen) (vrucht: Vijghe)
  1616 Latijn: Ficus (vrucht: Ficus) [812]
  1554/1557: Carica (gedroogde Vijg in het Latijn), Carice (de Syrische Vijg in het Grieks), Feigen, Feigenbaum, Ficus, Ficus sativa, Figue, Figuier, Grossus, Vyghe, Vyghenboom

Bladzijde 1271

 1. botanisch: Ficus carica var. humilis (?)
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Vijghboom (Kleynen oft Leeghen)
  1616 Latijn: Ficus pumila [812]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1272 *

 1. botanisch: Ficus carica var. sylvestris
  Nederlands: vijgenboom
  1644 Vlaams: Vijghboom (Wilden)
  1616 Latijn: Ficus silvestris [812]
  1554/1557: Caprificus, Erineus, Ficus sylvestris, Figuier sauvage, Grossus

Bladzijde 1274

 1. botanisch: Opuntia ficus-indica
  Nederlands: vijg, Barbarijse (woestijnvijg)
  1644 Vlaams: Vijgheboom (Indiaenschen) (vrucht: Indiaensche Vijghe)
  1616 Latijn: Ficus Indica [813]
  1554/1557: Carduus indicus, Euphorbium de Iean Leon, Ficus Indica, Figuier d'Inde

Bladzijde 1275

 1. botanisch: Castanea sativa
  Nederlands: kastanje, tamme
  1644 Vlaams: Castanieboom (Ghemeynen) (vrucht: Castanien)
  1616 Latijn: Castanea (vrucht: Castanea, Iovis glans) [814]
  1554/1557: Castanea, Castanie, Castanieboom, Chastaigne, Chastaignier, Glans sardiana, Iovis glans, Kastanibaum, Kesten, Kestenbaum, Nux castanea, Sardiana glans

Bladzijde 1276

 1. botanisch: Aesculus hippocastanum
  Nederlands: paardenkastanje, witte
  1644 Vlaams: Castanieboom (Vremde), Castanie (Peerden- oft Ros-)
  1616 Latijn: Castanea equina [814]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1277

 1. botanisch: Juglans regia
  Nederlands: okkernoot
  1644 Vlaams: Nooteboom, Nootelaer, Okernotenboom (vrucht: Okernoten, Walsche noten)
  1616 Latijn: Nux iuglans (vrucht: Nux, Nux Iuglans, Nux regia) [816]
  1554/1557: Baumnusz, Gauguier, Iuli nucum, Noix, Noteboom, Noyer, Nuszbaum, Nux, Nux iuglans, Nux Persica, Nux regia, Okernoten, Welschnusz

Bladzijde 1279

 1. botanisch: Corylus avellana
  Nederlands: hazelaar, gewone
  1644 Vlaams: Haselaer (vrucht: Haselnoten)
  1616 Latijn: Nux avellana sive Corylus (vrucht: Nux avellana, Nux Pontica) [816]
  1554/1557: Avelaines, Corylus, Corylus hortensis, Haselaer, Haselnote, Haselnusz, Haselnuszbaum, Haselstrauch, Noisetier domestique et sauvage, Noisettes, Noysille, Noisille, Nux avellana, Nux heracleotica, Nux Pontica, Nux praenestina, Rhurnusz, Rotnusz

Bladzijde 1281

 1. botanisch: Pistacia vera
  Nederlands: pistache, echte
  1644 Vlaams: Fisticenboom(ken) (vrucht: Fisticen, Pistacien)
  1616 Latijn: Pistaciorum arbustum (vrucht: Pistacium) [817]
  1554/1557: Arbor Pistaciorum, Fisticen, Fistici, Pistaces, Pistacia, Pistacier

Bladzijde 1282

 1. botanisch: Staphylea pinnata
  Nederlands: pimpernoot
  1644 Vlaams: Pimpernotenboom (vrucht: Pimpernoten, Sint Anteunis Nootkens)
  1616 Latijn: Nux vesicaria [818]
  1554/1557: Anthuenis nootkens (Sint), Noisettes de Saint Antoine, Nux Vesicaria, Pimpernoten, Pimpernusz, Pistacium germanicum, Sint Anthuenis nootkens, Staphylodendron Plinii

Bladzijde 1283

 1. botanisch: Phoenix dactylifera
  Nederlands: palm, dadel-
  1644 Vlaams: Dadelboom (vrucht: Dadelen)
  1616 Latijn: Palma (vrucht: Palmula) [819]
  1554/1557: Dactelen, Dactes, Dactier, Dactylus, Dadelboom, Dadelen, Daden, Palma, Palmier, Palmula, Phoenicobalanos, Phoenix

Bladzijde 1286

 1. botanisch: Chamaerops humilis
  Nederlands: palm, dwerg-
  1644 Vlaams: Dadelboom (Leeghen)
  1616 Latijn: Chamaerrhiphes [820]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1287

 1. botanisch: Olea europaea subsp. europaea
  Nederlands: olijf(boom)
  1644 Vlaams: Olijfboom (Tammen) (vrucht: Olijven)
  1616 Latijn: Olea (vrucht: Oliva) [821]
  1554/1557: Colymbadae, Colymbades, Oelbaum, Olea sativa, Olijfboom, Oliva, Olivebaum, Olivier domestique

Bladzijde 1288

 1. botanisch: Olea europaea subsp. sylvestris
  Nederlands: olijf(boom)
  1644 Vlaams: Olijfboom (Wilden)
  1616 Latijn: Olea silvestris [821]
  1554/1557: Olea Aethiopica, Olea sylvestris, Oleaster, Olivier sauvage

Hier begint boek 29

Bladzijde 1290

 1. botanisch: Quercus robur
  Nederlands: eik, zomer-
  1644 Vlaams: Eycke (Wilde), Eyckenboom (vrucht: Eeckel, Eyckel)
  1616 Latijn: Quercus (vrucht: Glans) [823]
  1554/1557: Calices glandium, Chesne, Cupulae glandium, Eichbaum, Eichopffel, Eyckenappel, Eyckenboom, Galla, Galnoten, Galopffel, Gland, Glans, Noix galle, Quercus

Bladzijde 1291

 1. botanisch: Quercus pubescens (?)
  Nederlands: eik, donzige
  1644 Vlaams: Eycke (Tamme oft Ghemeyne), Eyckenboom (Leeghen)  
  1616 Latijn: Quercus humilis [823]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1292

 1. botanisch: (Quercus sp.)
  Nederlands: eik
  1644 Vlaams: Galnote (Groote)
  1616 Latijn: Galla maior [825]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1293

 1. botanisch: (Quercus sp.)
  Nederlands: eik
  1644 Vlaams: Galnote (Kleyne)
  1616 Latijn: Galla minor [825]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1293 *

 1. botanisch: (Quercus sp.)
  Nederlands: eik
  1644 Vlaams: Eyckenappel (balleken dat op het Eyckenloof groeyt)
  1616 Latijn: Pilula Quercus [825]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1294

 1. botanisch: Viscum album
  Nederlands: maretak
  1644 Vlaams: Marentacken
  1616 Latijn: Viscum [826]
  Eichenmistel, Guy, Marentacken, Mistel, Viscum, Viscus quercinus

Bladzijde 1296

 1. botanisch: Quercus coccifera
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Ilex (Kleynen), Scharlaken bezieboom (vrucht: Scharlaken Greynen oft Bezien)
  1616 Latijn: Ilex minor coccigera [827]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1298

 1. botanisch: Quercus ilex
  Nederlands: eik, steen-
  1644 Vlaams: Ilex (Grooten)
  1616 Latijn: Ilex maior glandifera [829]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1299

 1. botanisch: Quercus suber
  Nederlands: eik, kurk-
  1644 Vlaams: Korckboom (schors: Korck, Vlothout)
  1616 Latijn: Phellos sive Suber [830]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1300 *

 1. botanisch: geen namen
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Phellodrys uyt Theophrastus
  1616 Latijn: Phellodrys [830]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1301

 1. botanisch: Quercus ithaburensis subsp. macrolepis
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Cerris met de groote Eeckel
  1616 Latijn: Aegilops sive Cerris maiore glande [831]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1301

 1. botanisch: Quercus cerris
  Nederlands: eik, mos-
  1644 Vlaams: Cerris met de kleyne Eeckel
  Aegilops minore glande [831]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1302 *

 1. botanisch: geen namen
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Esculus, Platyphyllos uyt Plinius
  1616 Latijn: Latifolia sive Aesculus [831]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1302 *

 1. botanisch: geen namen
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Haliphloeos, Salsicortex uyt Plinius ende Theophrastus
  1616 Latijn: Haliphloeos sive Salsicortex [832]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1303

 1. botanisch: Fagus sylvatica
  Nederlands: beuk
  1644 Vlaams: Buecke, Bueckenboom (vrucht: Beuckennootkens)
  1616 Latijn: Fagus (vrucht: Fagi nuces) [832]
  Buchbaum, Buche, Bueckenboom, Bueckennootkens, Fagus, Faine, Fau, Fouteau, Nuces fagi

Bladzijde 1304 *

 1. botanisch: geen namen
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Buecke (Steen- oft Haghen-), Bueckenboom (Hanen-)
  1616 Latijn: Ostrya, (Fagus sepium) [832]
  1554/1557: Bucheschern, Colytea, Hanbuchen, Herenteer, Herseleer, Orme sauvage, Ulmus sylvestris (Plinius)

Bladzijde 1304

 1. botanisch: Fraxinus excelsior
  Nederlands: es, gewone
  1644 Vlaams: Esschen(boom) (vrucht: Mussentonghe, Voghelstonghe)
  1616 Latijn: Fraxinus (vrucht: Lingua passerina, Lingua avis) [833]
  1554/1557: Eschernbaum, Eschernholtz, Esschen, Esschenboom, Fraxinus, Fresne, Lingua avis, Lingua passerina, Steyneschern

Bladzijde 1306

 1. botanisch: Fraxinus ornus
  Nederlands: es, pluim- (bloemes)
  1644 Vlaams: Esschen (Haver-), Quaelboom, Qualster
  1616 Latijn: Ornus [834]
  1554/1557: Fraxinea arbor, Fraxinus bubula, Fraxinus sylvestris, Fresne sauvage, Haveresschen, Malbaum, Malbaum (grosser), Ornus, Qualster, Sorbus aucuparia

Bladzijde 1307

 1. botanisch: Populus alba
  Nederlands: abeel, witte
  1644 Vlaams: Abeelboom, Populier (Witte)
  1616 Latijn: Populus alba [835]
  1554/1557: Abeelboom, Aubeau, Farfarus, Pappelbaum, Peuplier blanc, Populus alba, Weiszalberbaum, Weiszpopelweyden

Bladzijde 1307

 1. botanisch: Populus nigra
  Nederlands: populier, zwarte
  1644 Vlaams: Popelaer, Populier (Ghemeyne oft Swarte)
  1616 Latijn: Populus nigra [836]
  1554/1557: Aspen, Peuplier, Popelaere, Popelweiden, Populier, Populus nigra

Bladzijde 1308

 1. botanisch: Populus tremula
  Nederlands: populier, ratel-
  1644 Vlaams: Ratelaer, Rateleer
  1616 Latijn: Populus Lybica [836]
  1554/1557: Populus Libyca (Plinius), Rateleer, Tremble

Bladzijde 1309

 1. botanisch: Ulmus minor
  Nederlands: iep, gladde
  1644 Vlaams: Olmboom
  1616 Latijn: Ulmus [837]
  1554/1557: Gomme d'orme, Gummi ulmi, Lindbast, Olmboom, Olmenbaum, Orme, Orme d'Italie, Rustbaum, Rustholtz, Samera, Ulmus, Ulmus nostras (Columella), Ulmus palustris (Plinius), Ulmus vernacula (Columella), Yffenholtz

Bladzijde 1309 *

 1. botanisch: Ulmus glabra
  Nederlands: iep, ruwe (bergiep)
  1644 Vlaams: Heerenteer, Herseleer, Olm (Bergh-)
  1616 Latijn: Montiulmus (Gaza) [837]
  1554/1557: Atinia, Gomme d'orme, Gummi ulmi, Lindbast, Montiulmus, Olmboom, Olmenbaum, Orme, Rustbaum, Rustholtz, Samera, Ulmus, Ulmus gallica, Yffenholtz

Bladzijde 1311

 1. botanisch: Tilia cordata
  Nederlands: linde, winter-
  1644 Vlaams: Linde, Lindenboom Manneken
  1616 Latijn: Tilia mas [838]
  1554/1557: Hestre, Linde, Lindeboom, Linden, Lindenbaum, Tilia, Tilia mas, Tillet, Tilleu, Tilleu masle, Ypelijne

Bladzijde 1311

 1. botanisch: Tilia platyphyllos
  Nederlands: linde, zomer-
  1644 Vlaams: Linde, Lindenboom (Ghemeynen), Lindenboom Wijfken
  1616 Latijn: Tilia femina [838]
  1554/1557: Linde, Lindeboom, Linden, Lindenbaum, Tilia, Tilia foemina, Tillet, Tilleu, Tilleu femelle

Bladzijde 1312

 1. botanisch: Alnus glutinosa
  Nederlands: els, zwarte
  1644 Vlaams: Elsen, Elsenboom
  1616 Latijn: Alnus [839]
  1554/1557: Alnus, Aulne, Ellernbaum, Elsenboom, Erlenbaum

Bladzijde 1313

 1. botanisch: Betula pubescens
  Nederlands: berk, zachte
  1644 Vlaams: Berckenboom
  1616 Latijn: Betula [839]
  1554/1557: Berckenboom, Betula, Birckenbaum, Bouleau

Bladzijde 1314

 1. botanisch: Acer pseudoplatanus
  Nederlands: esdoorn, gewone
  1644 Vlaams: Acer (Grooten)
  1616 Latijn: Acer maior [840]
  1554/1557: Aceris species folio maiori, Ahorne, Carpinus, Erable (Espece d'Erable), Plane, Waldeschern

Bladzijde 1315

 1. botanisch: Acer campestre
  Nederlands: esdoorn, veld- (Spaanse aak)
  1644 Vlaams: Acer (Kleynen), Booghhout
  1616 Latijn: Acer minor [840]
  1554/1557: Acer, Acer campestris, Aceris species, Booghout, Erable, Gallica (Acer gallica), Maszholder, Vlierhout

Bladzijde 1315

 1. botanisch: Carpinus betulus
  Nederlands: beuk, haag-
  1644 Vlaams: Acer (Derde), Carpinus, Jockboom, Jockhout
  1616 Latijn: Carpinus [841]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1316

 1. botanisch: Platanus orientalis
  Nederlands: plataan, Oosterse
  1644 Vlaams: Platanus
  1616 Latijn: Platanus [842]
  1554/1557: Plane, Platanus

Bladzijde 1318

 1. botanisch: Salix alba
  Nederlands: wilg, schiet-
  1644 Vlaams: Wilghenboom (Groote)
  1616 Latijn: Salix perticalis [843]
  1554/1557: Frugiperda, Itea olesicarpos, Salix, Salix candida, Salix Graeca, Salix perticalis, Saulx, Saulx blanche, Weiden (weisz), Weydenbaum, Wilgheboom, Wilghen (witte)

Bladzijde 1318 *

 1. botanisch: Salix viminalis
  Nederlands: wilg, kat-
  1644 Vlaams: Wijmen
  1616 Latijn: Salix minor [843]
  1554/1557: Amerina salix, Oziere, Sabina salix (Columella), Salix pumila, Salix viminalis, Weiden (klein), Wymen

Bladzijde 1319 *

 1. botanisch: Salix alba 'Vitellina'
  Nederlands: wilg, bind-
  1644 Vlaams: Wilghe (Bind-)
  1616 Latijn: Salix vitellina [843]
  1554/1557: Frugiperda, Itea olesicarpos, Salix, Salix amerina, Salix perticalis, Salix vitellina, Saulx, Saulx blanche, Weiden (weisz), Weydenbaum, Wilgheboom, Wilghen (witte)

Bladzijde 1319 *

 1. botanisch: Salix purpurea
  Nederlands: wilg, bittere
  1644 Vlaams: Wilghe (Swarte)
  1616 Latijn: Salix nigra [843]
  1554/1557: Frugiperda, Itea olesicarpos, Salix, Salix gallica, Salix nigra, Salix purpurea, Salix perticalis, Saulx, Saulx noire, Weiden (rot), Weydenbaum, Wilgheboom, Wilghen (roode)

Bladzijde 1320

 1. botanisch: Salix repens subsp. repens (?)
  Nederlands: wilg, kruip-
  1644 Vlaams: Wilghe (Leeghe oft Neere) met breede bladeren
  1616 Latijn: Salix pumila prior [843]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1320

 1. botanisch: Salix repens subsp. angustifolia
  Nederlands: wilg, kruip-
  1644 Vlaams: Wilghe (Leeghe oft Neere) met smalle bladeren
  1616 Latijn: Salix pumila altera [844]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1321

 1. botanisch: Sambucus nigra
  Nederlands: vlier, gewone
  1644 Vlaams: Vlier (Eerste oft Ghemeynen)
  1616 Latijn: Sambucus [845]
  1554/1557: Holder, Sambucus, Sus, Suyn, Suyn vulgaire, Vlier

Bladzijde 1321 *

 1. botanisch: geen namen
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Vlier (Tweede) met geelachtighe bezien
  1616 Latijn: Sambucus cuiusdam baccae albidae [844]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1321

 1. botanisch: Sambucus nigra var. laciniata
  Nederlands: vlier, peterselie-
  1644 Vlaams: Vlier (Derde) met ghehackelde bladeren
  1616 Latijn: Sambucus lacinioso folio [845]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1321 *

 1. botanisch: Sambucus racemosa
  Nederlands: vlier, tros-
  1644 Vlaams: Vlier (Vierde oft Wilden)
  1616 Latijn: Sambucus silvestris [845]
  1554/1557: Holder (Waldt-), Sambucus cervinus, Sambucus sylvestris, Suyn sauvage, Vlier (wilde)

Bladzijde 1323

 1. botanisch: Viburnum opulus
  Nederlands: roos, Gelderse
  1644 Vlaams: Swelcken, Swelckenhout, Vlier (Water-) met platte kranssen, Watervlier Wijfken
  1616 Latijn: Sambucus palustris [846]
  1554/1557: Bacholder, Obiere, Opiere, Sambucus aquatica, Sambucus palustris recentioribus, Schwelder, Suyn aquatique, Suyn de marés, Swelcken, Swelckenhout, Syngruen

Bladzijde 1323

 1. botanisch: Viburnum opulus 'Roseum'
  Nederlands: sneeuwbal, gewone
  1644 Vlaams: Vlier (Water-) met bolsghewijse tros, Watervlier Manneken
  1616 Latijn: (Sambucus aquatica rosea) [846]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1324

 1. botanisch: Celtis australis
  Nederlands: netelboom, Oosterse
  1644 Vlaams: Lotusboom
  1616 Latijn: Lotus [847]
  1554/1557: Celtis, Lotus, Micocoule, Micocoulier

Bladzijde 1326

 1. botanisch: Melia azedarach
  Nederlands: kralenboom (Chinese bes)
  1644 Vlaams: Azedarach
  1616 Latijn: Azedarach [848]
  1554/1557: geen namen

Hier begint boek 30

Bladzijde 1328

 1. botanisch: Laurus nobilis
  Nederlands: laurier
  1644 Vlaams: Laurusboom (vrucht: Bakeleers)
  1616 Latijn: Laurus (vrucht: Lauri baccae) [849]
  1554/1557: Bakeleers, Bayes de Laurier, Daphne, Lauri baccae, Laurier, Laurus, Laurusboom, Lorbeerbaum, Lorbeeren

Bladzijde 1329

 1. botanisch: Viburnum tinus
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Laurusboom (Wilden)
  1616 Latijn: Tinus sive Laurus silvestris [850]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1330

 1. botanisch: Prunus laurocerasus
  Nederlands: laurierkers
  1644 Vlaams: Laurocerasus
  1616 Latijn: (Laurocerasus)
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1331

 1. botanisch: Nerium oleander
  Nederlands: oleander
  1644 Vlaams: Oleander(boom)
  1616 Latijn: Rhododendrum [851]
  1554/1557: Arbre rosier, Laurus rosea, Neris, Nerium, Oleander, Oleanderboom, Rosage, Rosagine, Rosea arbor

Bladzijde 1332

 1. botanisch: Juniperus communis
  Nederlands: jeneverbes
  1644 Vlaams: Dam, Dambesieboom, Genever (Ghemeyne oft Kleyne), Geneverboom, Ienever, Imbeer (vrucht: Geneverbezien; hars: Genevertraen)
  1616 Latijn: Iuniperus (vrucht: Baccae Iuniperi; hars: Lacryma Iuniperi, Vernix) [852]
  1554/1557: Bacca iuniperi, Bayes de genévre, Genever, Genévre, Grains de Genévre, Grana iuniperi, Ienevre, Iuniperus, Kromerbeeren, Vernix, Wechholder, Wechholterbaum, Wechholterbeeren

Bladzijde 1332 *

 1. botanisch: (?)
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Genever (Groote), Geneverboom
  1616 Latijn: (Cupressus silvestris)
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1333 *

 1. botanisch: Juniperus communis subsp. alpina
  Nederlands: jeneverbes (dwergvorm)
  1644 Vlaams: Genever (Kleyne)
  1616 Latijn: Iuniperus minor [852]
  1554/1557: Genever (cleyn), Ienevre vulgaire (petit), Iuniperus minor

Bladzijde 1335

 1. botanisch: Juniperus oxycedrus
  Nederlands: jeneverbes, ceder-
  1644 Vlaams: Cederboom (Eersten Kleynen oft Scherpen)
  1616 Latijn: Oxycedrus [853]
  1554/1557: Acuta Cedrus, Cedre piquant (petit), Cedre (premier petit), Cedrula, Cedrus (Acuta Cedrus), Cedrus phoenicia, Oxycedrus

Bladzijde 1335

 1. botanisch: Juniperus phoenicea
  Nederlands: jeneverbes, Fenicische
  1644 Vlaams: Cederboom (Tweeden Kleynen) van Lycien (hars: Vernis)
  1616 Latijn: Oxycedrus Lycia (hars: Vernix) [853]
  1554/1557: Cedre (second petit), Cedrus Lycia, Gummi iuniperi, Morvenic, Morveninc, Sandarax des Arabes, Vernix

Bladzijde 1337

 1. botanisch: Juniperus sabina 'Tamariscifolia'
  Nederlands: jeneverbes, Sabijnse
  1644 Vlaams: Savelboom (Eersten, kleyne) (Savelboom
  1616 Latijn: Sabina [854]
  1554/1557: Sabina, Savelboom, Savimera, Savina, Savinier, Sevenbaum

Bladzijde 1337

 1. botanisch: Juniperus sabina
  Nederlands: jeneverbes, Sabijnse
  1644 Vlaams: Savelboom (Tweeden, groote)
  1616 Latijn: Sabina altera [855]
  1554/1557: Bruta, Bruthes, Cupressus cretica, Sabina altera, Thuïa, Thuïum, Thyia, Thyium

Bladzijde 1338

 1. botanisch: (?)
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Savelboom (Tweeden, ander ghedaente)
  1616 Latijn: geen namen
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1339

 1. botanisch: Cupressus sempervirens
  Nederlands: cipres, gewone
  1644 Vlaams: Cypres(se)boom
  1616 Latijn: Cupressus [856]
  1554/1557: Cupressus, Cypres, Cypressenbaum, Cypressenboom, Cypressus, Dollopffel, Galbuli, Nuces Cupressi, Pilulae Cupressi

Bladzijde 1341 *

 1. botanisch: geen namen
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Cypres (Wilden), Thya uyt Theophrastus
  1616 Latijn: (Cupressus silvestris)
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1342

 1. botanisch: Thuja occidentalis
  Nederlands: levensboom, Westerse
  1644 Vlaams: Boom des levens
  1616 Latijn: Arbor vitae [858]
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1343

 1. botanisch: Taxus baccata
  Nederlands: taxus
  1644 Vlaams: Booghehout, Ibenboom, Taxus, Yevenhout
  1616 Latijn: Taxus [859]
  1554/1557: Cactos, Ibenbaum, Ibenboom, If, Tamariscus, Taxus

Bladzijde 1344

 1. botanisch: Pinus pinea
  Nederlands: den, parasol-
  1644 Vlaams: Pijnappelboom, Pijnboom (Tamme) (vrucht: Pijnappelen, Pingels oft Pyngels)
  1616 Latijn: Pinus (vrucht: Conus, Nux pinea) [860]
  1554/1557: Conus, Hartzbaum, Kinholtz, Nuces pineae, Nux pinea, Pignons, Pin, Pinus, Pinus sativa, Pomme de pin, Pynappelen, Pynboom, Resina pinea, Resina pini, Resina strobilina, Teda, Zyrbel

Bladzijde 1345

 1. botanisch: Pinus sylvestris
  Nederlands: den, grove
  1644 Vlaams: Herstboom, Pijnboom (Eersten Wilden oft  Eersten Wilden Bergh-) (vrucht: Wilde Pijnappelen)
  1616 Latijn: Pinus silvestris sive Pinaster (vrucht: Conus) [860]
  1554/1557: Aleve, Conus, Elve, Fichtenbaum, Forenholtz, Fuerenholtz, Hartzbaum, Kinholtz, Kyfferholtz, Nux pinea, Pin, Pin sauvage, Pinaster, Pinus, Pinus sylvester, Pinus Tarentina (Plinius), Pomme de pin, Pynappelen, Pynboom, Pynboom (wilde), Resina pinea, Resina pini, Resina strobilina, Teda, Zyrbel

Bladzijde 1346

 1. botanisch: Pinus cembra
  Nederlands: den, Alpen-arve)
  1644 Vlaams: Pijnboom (Tweeden Wilden oft Tweeden Wilden Bergh-)
  1616 Latijn: Pinus silvestris altera [860]
  1554/1557: Cembri, Cirmoli, Conus, Hartzbaum, Kinholtz, Nux pinea, Pin, Pinus, Pomme de pin, Pynappelen, Pynboom, Resina pinea, Resina pini, Resina strobilina, Suiffe (Belon), Teda, Zyrbel

Bladzijde 1345 *

 1. botanisch: Pinus mugo
  Nederlands: den, berg-
  1644 Vlaams: Pijnboom (Derden Wilden oft Derden Wilden Bergh-)
  1616 Latijn: Pinis silvestris tertia [860]
  1554/1557: Conus, Hartzbaum, Kinholtz, Mughi, Nux pinea, Pin, Pinus, Pinus humilis, Pinus terrestris, Pomme de pin, Pynappelen, Pynboom, Resina pinea, Resina pini, Resina strobilina, Teda, Zyrbel

Bladzijde 1346

 1. botanisch: Pinus pinaster
  Nederlands: den, zee-
  1644 Vlaams: Pijnboom (Grooten Zee-)
  1616 Latijn: Pinus maritima maior [861]
  1554/1557: Conus, Hartzbaum, Kinholtz, Nux pinea, Pin, Pin marin, Pinus, Pinus marina, Pomme de pin, Pynappelen, Pynboom, Resina pinea, Resina pini, Resina strobilina, Teda, Zyrbel

Bladzijde 1347

 1. botanisch: Pinus pinaster (var.) (?)
  Nederlands: den, zee-
  1644 Vlaams: Pijnboom (Kleynen Zee-)
  1616 Latijn: Pinus maritima minor [861]
  1554/1557: Conus, Hartzbaum, Kinholtz, Nux pinea, Pin, Pinus, Pinus Idea, Pomme de pin, Pynappelen, Pynboom, Resina pinea, Resina pini, Resina strobilina, Teda, Zyrbel

Bladzijde 1349

 1. botanisch: Picea abies
  Nederlands: spar, fijn-
  1644 Vlaams: Denneboom (Rooden), Peckboom
  1616 Latijn: Picea [863]
  1554/1557: Dannebaum (rot), Denneboom (roode), Picea, Pitys, Resina picea, Resina pituitina, Rotthannen, Sapin rouge, Spagas (Plinius)

Bladzijde 1350 *

 1. botanisch: (Picea, Pinus e.a.)
  Nederlands: hars (uit de schors)
  1) zacht of vloeibaar
  2) hard en droog

  1644 Vlaams: 1) Herst (Morwen, Vochten oft Weecken Herst), Colophonie oft Grieksch Pek, Rijnsche Herst
  2) Herst (Dorren, Drooghen oft Harden Herst)
  1616 Latijn: 1) Resina humida
  2) Resina arida
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1350 *

 1. botanisch: (Picea, Pinus e.a.)
  Nederlands: hars (uit de vrucht)
  1644 Vlaams: geen namen
  1616 Latijn: Resina strobilina
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1352 *

 1. botanisch: (Picea, Pinus e.a.)
  Nederlands: teer (met warmte behandelde hars)
  1644 Vlaams: 1) Peck (Morw)
  2) Teer (Hard Peck, Steenpeck)
  1616 Latijn: 1) Pix liquida
  2) Pix arida, Pix sicca
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1353

 1. botanisch: Abies alba
  Nederlands: zilverspar, gewone
  1644 Vlaams: Denneboom (Eersten Witten oft Ghemeynen Witten), Mastboom
  1616 Latijn: Abies [866]
  1554/1557: Abiegna resina liquida, Abiegnum oleum, Abies, Dannenbaum (weisz), Denneboom (witte), Fusterna, Lachryma abiegna, Lachryma abietis, Mastboom, Oleosa resina, Resina abiegna, Sapin, Sapinus, Terebinthina Veneta, Terebinthine de Venise, Terebenthyn (Veneetsche), Thannen (weisz)

Bladzijde 1354

 1. botanisch: (?)
  Nederlands: geen namen
  1644 Vlaams: Denneboom (Tweeden Witten)
  1616 Latijn: geen namen
  1554/1557: geen namen

Bladzijde 1355

 1. botanisch: Cedrus libani
  Nederlands: ceder, Libanon-
  1644 Vlaams: Cederboom (Grooten)
  1616 Latijn: Cedrus magna [867]
  1554/1557: Cederboom, Cedre, Cedria, Cedrus conifera, Cedrus maior, Kitran, Liquor Cedrinus, Serbin

Bladzijde 1356

 1. botanisch: (Cedrus libani)
  Nederlands: (hars, aardpek, asfalt)
  1644 Vlaams: Ceder Herst, Ceder Peck, Cedrie
  1616 Latijn: Resina cedrina, Cedria [867]
  1554/1557: Mumia, Pissasphaltos

Bladzijde 1357

 1. botanisch: Larix decidua
  Nederlands: larix, Europese
  1644 Vlaams: Lorckenboom
  1616 Latijn: Larix [868]
  1554/1557: Larga, Larix, Lerchenbaum, Lorckenboom, Resina laricea, Resina larigna, Terebinthina, Terebinthine vulgaire

Bladzijde 1359

 1. botanisch: Pistacia terebinthus
  Nederlands: terpentijnboom
  1644 Vlaams: Terbenthijnboom, Termenthijnboom (hars: Oprechte Termenthijn)
  1616 Latijn: Terebinthus (hars: Gluten Albotin, Resina Terebinthina) [870]
  Albotin, Gluten albotin, Granum viride, Resina Terebinthina, Terebinthe, Terebinthus, Terebinthynboom

Bladzijde 1361

 1. botanisch: Pistacia lentiscus
  Nederlands: mastixboom
  1644 Vlaams: Mastickboom (hars: Mastiche, Mastick, Mastix)
  1616 Latijn: Lentiscus (hars: Mastix) [871]
  1554/1557: Lentiscus, Lentisque, Mastiche, Mastix, Resina lentiscina