Beginpagina van Plantaardigheden.nl

Bladeren in unieke plantenboeken

 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De oude Nederlandse namen in het Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-Boek uit 1644
Nieuw register Nederlandse namen Cruijdeboeck 1554
  Dodoens 1554 Cruijdeboeck
Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt
 

Dodoens 1644 Cruydt-Boeck

 

Register Cruydt-Boek 1644 bewerkt, in sorteerbare tabellen

 

Cruydt-Boeck 1644 aantekeningen bij register.rtf

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 12-05-2023

Registers Dodoens

Cruijdeboeck 1554

Cruydt-boeck 1644

De plantennamen per deel

Register Cruydt-Boek 1644 plantennamen in kolommen

Overzicht

Deel 1 Boek 1 blz 1-22 bevat geen beschrijvingen van planten

 • Boek 2 Ghewassen, onder geen seker Gheslacht begrepen: veel van de welcke seer nut zijn om allerley ghebreken te ghenesen; A. B. C. D. E. blz 23-72
 • Boek 3 F. G. H. I. K. L. blz 73-118
 • Boek 4 M. N. O. P. Q. blz 118-165
 • Boek 5 R. S. T. V. blz 165-228

Deel 2
Bloemen, Krans-cruyden, Welrieckende ende Kroonkens-draghende cruyden

 • Boek 6 blz 229-301
  Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen
 • Boek 7 blz 302-383
  Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen
 • Boek 8 blz 384-431
  Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere
 • Boek 9 blz 432-476
  Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende
 • Boek 10 blz 477-520
  cruyden met Krans-ghewijse bloemen

Deel 3 Wortelen diemen in de medicijnen ghebruyckt, van de Purgerende cruyden, van de Climmen, Winden ende Klockskens, ende oock van allerhande vergiftigh oft hinderlijck ghewas, ende van de Varen, Mosschen ende Campernoellien

 • Boek 11 Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden blz 521-579
 • Boek 12 cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken blz 580-639
 • Boek 13 Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt blz 640-696
 • Boek 14 schadelijcke ende doodelijcke cruyden blz 697-756
 • Boek 15 Varen, Mosch ende Campernoelien blz 757-790

Deel 4 't Koren ende Graen, Pluck-vruchten ende Hauw-vruchten; ende oock van de cruyden die in vochtighe ende waterachtighe plaetsen, oft oock in 't water selve wassen, ende van meer andere dierghelijck ghewas

Deel 5 cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in spijse ende moes ghebruyckt; ende van de Distelen, Kaerden, ende dierghelijck ghewas

 • Boek 21 eetbare oft Moes-cruyden blz 961-1033
 • Boek 22 Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden blz 1034-1050
 • Boek 23 eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer  andere blz 1051-1084
 • Boek 24 Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke blz 1085-1126
 • Boek 25 Distelen ende Caerden blz 1127-1160

Deel 6 Heesteren ende Boomen

Boek Indiaensche oft Uutlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden Ende andere soo wel Inlandtsche ende Ghemeyne, als Vremde ende min bekende Droghen, die van Dodonaeus niet vermaent oft niet beschreven en zijn gheweest blz 1363-1492