Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1678-1703 Hortus Indicus Malabaricus/
Malabaarse Kruydhof
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | UVWXYZ
  Inleiding
    Voorplaten
    Gescande platen
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

De herkende planten in de Hortus Malabaricus

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | UVWXYZ

O

Binomiaal Malayam Platen
Ochlandra scriptoria Beesha

Deel 5 Afbeelding 60

Ocimum basilicum Soladi-tirtava Deel 10 Afbeelding 87
Ocimum gratissimum Kattu-tirtava Deel 10 Afbeelding 86
Ocimum tenuiflorum Nala-tirtava Deel 10 Afbeelding 85
Olea dioica Kari-vetti Deel 4 Afbeelding 54
Oroxylum indicum Palega-pajaneli Deel 1 Afbeelding 43
Osbeckia aspera Katou-kadali Deel 4 Afbeelding 43
Osbeckia saxatilis Tsjerou-kadali Deel 4 Afbeelding 44
Ottelia alismoides Ottel-ambel Deel 11 Afbeelding 46

^Naar het begin van deze pagina