Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1484 Herbarius in Dyetsche
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | UVW | XYZ
Inhoud
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Herbarius in Dyetsche Overzicht

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | UVW | XYZ

QR

Botanische naam

(deel, hoofdstuk)

Namen in de Herbarius

Nederlandse naam (product)

Ranunculus ficaria subsp. bulbifer (Gewoon speenkruid), zie Chelidonium majus

     

Raphanus sativus

(1, 115)

radijs, raffanus

Radijs

Rheum raponticum

(3, 12)

repontice, repontike, reubonticum, reponticum

Rabarber (uit Klein-Azië)

Rheum rhabarbarum

(2, 8)

rebarbe, rebarbarum, reubarbarum

Rabarber (uit China)

Rhinanthus minor

(1, 66)

hanencam, gallitricum, centrum galli

Kleine ratelaar

Ribes rubrum

(1, 120)

aelbesien, ribes

Aalbes

Rorippa nasturtium-aquaticum

(1, 96)

waterkerse, nasturcium aquam, senation, eruca aqua, pillula aqua

Witte waterkers

Rosa spec.

(1, 114)

rosen, rosa

Roos, diverse soorten

Rosmarinus officinalis

(1, 118)

rosemarijn, rosenmarijn, arbor marie, roos marinus

Rozemarijn

Rubia tinctorum

(1, 121)

mede, meede, tintectorum

Meekrap

Rubus fruticosus

(1, 92)

mora silvestria, mora bati, haghebesien, haegbesien, brembesien

Braam

Rumex acetosa

(1, 5)

sulker, acetosa

Veldzuring

Rumex patientia

(1, 79)

partike, lapacium acutum

Patiëntie, Spinaziezuring

Ruta graveolens

(1, 117)

rute, ruta

Wijnruit

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | UVW | XYZ