Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1484 Herbarius in Dyetsche
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | UVW | XYZ
Inhoud
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Herbarius in Dyetsche Overzicht

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | UVW | XYZ

IJK

Botanische naam

(deel, hoofdstuk)

Namen in de Herbarius

Nederlandse naam (product)

Inula helenium

(1, 54)

alant, enula

Griekse alant

Iris germanica var. florentina

(1, 74)

yreos, yris

Florentijnse lis

Iris pseudacorus

(1, 4)

gheel lelien, acorus

Gele lis

Juglans regia

(4, 17)

noten, okernoten, nux usuales

Okkernoot (Walnoot)

Juniperus communis

(1, 75)

geniver, genever, iuniperus

Jeneverbes

Juniperus sabina

(1, 132)

savelboem, sevenboem, savina

Zevenboom

Knautia arvensis

(1, 139)

haesore, haesoren, scabiosa

Beemdkroon

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | UVW | XYZ