Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1484 Herbarius in Dyetsche
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | UVW | XYZ
Inhoud
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Herbarius in Dyetsche Overzicht

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | UVW | XYZ

H

Botanische naam

(deel, hoofdstuk)

Namen in de Herbarius

Nederlandse naam (product)

Hedera helix

(1, 60)

weluwe, weghe, edera arborea

Klimop

Helichrysum arenarium

(1, 129)

mottencruyt, wynterbloemen, sticados citrinum, absinthium marinum

Zandstrobloem

Helleborus niger

(1, 57)

swert niescruyt, des heylichs kerstcruyt

Kerstroos (Zwart nieskruid)

Heracleum sphondylium

(1, 26)

berenclauwe, branca ursina

Gewone berenklauw

Hieracium pilosella

(1, 18)

muysoren, auricula muris, pilosella

Muizenoor

Hordeum sativum

(4, 18)

geerst, gheerst, gherste, ordeum, ordium

Gerst

Hordeum vulgare

(1, 70)

ghers, gramen

Gerst

Humulus lupulus

(1, 78)

hoppencruyt, lupulus

Hop

Hyoscyamus niger

(1, 72)

belsem, iusquianus

Bilzekruid

Hysopus officinalis

(1, 73)

ysoep, yspe, ysopus

Hyssop

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | UVW | XYZ