Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Nawerk, bladzijde [21 ongenummerd] met transcriptie  Zie volgende pagina »

NAMEN DER CRUYDEN
DIE IN DESEN CRUYDT-BOECK
BESCHREVEN WORDEN.

Het cijfer-ghetal beteeckent de sijde van elck bladt:
de letter
a beduyt d'eerste colomne, b de tweede.

Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

Wijngaerdt (wilden Wijngaert)-Zysern

Zie scan Cruydt-Boeck 1644 Nawerk Bladzijde [21]

[kolom 1] [kolom 2] [kolom 3] [kolom 4]
Wijngaerdt wilden Wijngaert 657a, 658 Wolfaschbonen 849a Wortelberries 1206a Zedoar saedt 1470a
Wijngaerdt wilden Wijngaert: oprechten 683b Wolf bane bleuw 726a Wortelen, oft Peen 1060ab Zeduar, Zeduwar 1469a
Wijn-ruyte, soeckt Ruyte Wolfbeer, Wolfsbeer 728b Worvel hout 1320b Zeduwar block 1469b
Wijnsteen 696a Wolfes bayne Yellow 722a Worwood, Wormwood gentle 28a Zeebloemen, Seeblumen 928, 929
Wijwouters 374b Wolfs besien 728ab Woudtbloeme 420ab Zeeboomkens van verscheyden gedaente 1490, 1491
Wilde Galigan, Galinga 548a Wolfs besien van Saxen 728b Wouwe, Woude 109ab, 110 Zeeboomkens uyt Norweghen 1490b
Wilde Rosmarin 457b Wolfs besien ander 1323b Wranck cruydt, Crop cruydt 629b, 630 Zee-Campernoelie 785
Wildt Salbey 473a Wolfs clauwen, Wolfs clauw 771, 772 Wranghe 642b, 643 Zeecoole van Rauwolfius 647b
Wilghen, veelderley 1317b Wolfs melck, oft Tithymallus, veelderley 598, 599 Wranghe ander Wranghe 882b Zee Ginoffel 897a
Wilghen bind Wilghe, verscheyden 1319a Wolfs melck breedt 604a Wratten-cruydt 94a, 95, 604b Zee Gras 154a, 894ab, 897a
Wilghen kruypende Wilghe 1320b Wolfs melck manneken 604 Wulblumen 92a Zee Grasken 897a
Wilghen leeghe Wilghen 1319b, 1320 Wolfs melck sonnevolghende 603b Wull kraut 209a Zee heester als Heyde 1490a
Wilghen Rhijn Wilghe 1215b Wolfs milch 602 Wunderbaum 597a Zee heester nets-ghewijs 1490b
Wilghen Rijs Wilghe, Rijsboom 1319 Wolfs milch susz 450b, 609a Wundscherling, Wunscherling, Witscherling 756b Zee heester van Oost-Indien 1490b
Wilghen water Wilghe, ende de geyle Wilghe 1319 Wolfs milch walden Wolfsmilch 450b Wundt kraut 187b, 988a Zee Melck-cruydt 403b
Wilghen wisse Wilghe 1319a Wolfs staert 1444a, 927a Wurm kraut 75b Zee Mosch 776,777
Wilghen witte Wilghe 1318b Wolfs veest 786b Wurm samen 1470a Zee Narcissen 360a
Wilghen zee Wilghe 1214a Wolfs wortel 721a Wuterich 756b Zee Nestelen 782b
Willouw tree, Willow 1318 Wolfs wortel aldergrootste 722a Wutzerling 756a Zee Nieren 1434b
Willow herbe, Wederich 114, 115 Wolfs wortel blauwe 723ab Wyte wurt: Coly scala 560b Zee Pluymen 929b
Willow herbe smal 116b Wolfs wortel ghemeyne blauwe 725ab Wijne, Wine, siet Vijne 683b Zee-Porceleine 1209b
Winde, oft Wranghe 642, 643 Wolfs wortel geele 721a Wijne peti Wijne 1164b Zee Reseda 1489b
Winde Clockskens Winde: kleyne 643 Wolfs wortel kleyne geele 722b Wijne wilde Wine 663a Zee Rotte, Zeesche Mee 579b
Winde Clockskens Winde: groote 642 Wolfs wortel winter Wolfs wortel 722 Wijte wurt: Coly scala 560b Yarrowe 137b Zeelbast 593a
Winde Clockskens Winde: met smalle bladeren 644 Wolfs wurtz 660a Yepenboom 1300b Zeewer saedt 33ab
Winde Clockskens Winde: vremde 1438ab Wolfs wurtz blo Wolfswurtz 725a Yeve, Veyl 681b Zegge 894a
Winde Indiaensche Winde 649ab Wolfs wurtz geel Wolfswurtz 722a Yevenhout 1343b Zeibelnuszen 1344b
Winde Sachte Winde, groote 642b Wolghemut 458b Yew tree 1343b Zeibelnuszen Welscher zame 1344b
Winde Stekende Winde 653a Wolle van Indien 1411a Yffen holtz 1310b Zeidelbast 592b
Winde Swarte Winde 648a Wolle van Indien uyt een schorsse ghehaelt 1412 Yngruen 665a Zeilant 592b, 594b
Winde Wee Winde 643b Wollebladeren 209a Ypeline, Ypen 1310b Zeitheide 158a
Winde West-Indische Winde 1438 Wolleboom, veelderley 1411 Ysenhut, blo Ysenthutlin 725 Zeitlosen 357a, 754a
Winde zee Winde 646b Wolleboom van Bellonius 1411b Yser-cruydt, Yserhart 220b Zeitloszlin 424a
Winde ander 648a Wolleboom van Guinea 1411b Ysope, Ispen 462a Zenff, Senff 1105a
Winde, Windekraut 643a Wolleboom van Indien 1411ab Ysope garten Ysope 465 Zepflin kraut 1167a
Winde grosz 643a Wolle-cruydt 210a Ysope zwibel Ysop 465 Zeunling 676a
Winde klein 643b Wolle-cruydt geel, ende swart 209ab Yuca van West-Indien, oft van Bresilien 1474b Zewal: block Zewal 1469b
Winde meer Winde 647a Wolle-cruydt manneken 210a Yvie, Ivi 681b Zibiben 686a
Winde mitel 648a Wolle-cruydt met rondachtighe bladeren 210 Yuray 860b Zam kraut 924b Ziernbaum 1348a
Winde schwartze 648a Wolle-cruydt valsch 210a Zapfflin kraut 1167a Ziernbaum wildt 1348a
Winde stechend 653b Wolle-cruydt wijfken 210a, 212a Zarben, wildt zarben, Garben 137ab Ziersich, oder Giersich 48a
Windthout, oft Windouw 1319a Wolle-cruydt wildt 213ab Zarsaparilla 653a Zigenbart, een Swamme 784
Winter Chery 744b Wolle gras 892b Zaucken: Meyenblumen 316 Zinneck 1203a
Wintergruen, Wintergrunn 200b, 1229a Wonden cruydt 206ab, 188a Zaunruben 657a Zirnebaum wilder 1348a
Winter-Kersen 744b Wonderbloeme van Peru 1439a Zea grape, Salicornia 110ab Zirnebaum zamer, Ziernbaum 1344b
Winter-Keul 465b Wonderboom 596, 597, 598 Zea Holy 1145b Zitterwurtz 1013a
Winter-Roosen 288b, 1017b Wonderboom van Indien 1388a, 1396a Zea Purcelayne 1209b Zitwen 1469a
Winter Savery 465b Wonderboom van Syrien 598a Zea Sperage, Sperache 1102 Zitwen wilder 657a
Winter Violen 239b Wonder-Erwte 745b Zecken korn 597a Zodder neglin 263b
Winter Violieren 236a Wondt-cruydt van den bergh Gualdo 296b Zedoar, Zedoaria block Zeduwar 1469a Zungenbladt 1167a
Winterlinck 756a Wondt-cruydt van Indien 1418b Zedoar ghemeyne 1469a Zungenkraut: Natertzunglin 1492b
Winthalme 891a Wondt-cruydt ander 1492b Zedoar oprechte Zedoaria 1469b Zurinck 1012b
Wisen klee 898, 915 Wood waren 1196a Zedoarboom 1470a Zweyblat 383b
Wisen kresz 938a Woorte 813ab   Zwibel 1074a
Wisen wollen 893b Word binde 676b   Zwibel acker Zwibel 344b, 346a, 347a
Wiszblumen, geel 947a Worm-cruydt 1470b   Zwibel acker Zwibel: gelb 347b
Wit cruydt 31b, 86b Worm-cruydt ander, oft Cypress-cruydt 431a   Zwibel feldt Zwibel 347b
Wit moes 1011a Worm-cruydt ander, oft Reynvaer 47a   Zwibel feldt Zwibel: wild 346a
Withy 1318b Worm-cruydt ander, oft zee Alsen 33ab   Zwibel meer Zwibel 1080a
Wlederhout, Vlederhout, Vledder, Vlieder: soeckt Vlier 1320 Wormewood common 26b   Zwibel Yssop 465b
Wod Sage 469b Wormewood gentle 28ab   Zuyde der Vriesen 149b
Wod Sour 919a Wormewood zea Worm wode 29b   Zymmetrinden 1453b
Wode 108a Worte 813ab   Zymmet rorlin 1453b
  Wortel 6b   Zyngrun, Singrun 665a
  Wortel Soete Wortel 551b   Zyrbel 1344a
  Wortel uyt China 1472a   Zysern, Zysern Erweysen 842b
  Wortel uyt Oost-Indien 1467a    
  Wortel uyt Oost-Indien: daermen de voghelen mede vanght 1489b    
  Wortel van Francis Drake 1467a    
  Wortel van Indien 1473b    
  Wortel van Malediva 1477b    
  Wortel van Sinte Helena 1467a    
  Wortel van Quimbaya 1473b    

 

^Naar het begin van deze pagina