Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Nawerk, bladzijde [10 ongenummerd] met transcriptie  Zie volgende pagina »

NAMEN DER CRUYDEN
DIE IN DESEN CRUYDT-BOECK
BESCHREVEN WORDEN.

Het cijfer-ghetal beteeckent de sijde van elck bladt:
de letter
a beduyt d'eerste colomne, b de tweede.

Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

Ingroen-Koolen (swarte, roode, witte)

Zie scan Cruydt-Boeck 1644 Nawerk Bladzijde [10]

[kolom 1] [kolom 2] [kolom 3] [kolom 4]
Ingroen 195b, 196ab Kattensteert 97b, 98, 99 Kimmel, Kummel 444b Kleerooghe 1011
Ingrun, Ingruen 665a Katzenbalsam: wild Muntz 131 Kinderkens 267a Kleiver 915a
Inhame 1474a Katzenklee 917b Kippernutz 538a Kletten acker Kletten 1094b
Inhame de wortel 1175a, 1474b Katzenkorffel, Katzenkorff, Katzenkerbel 77 Kirschenbaum 1265b Kletten grosse und spitlige 48a
Inhame kleyn Inhame 1477b Katzenmuntz 136b Kirschenbaum Iuden Kirschen 744b Kleveren, soeckt Klaveren
Iobs traenen: Sint Iobs traenen 816, 817 Katzen sagel 98a Kirschenbaum teuffels Kirschen 656, 744b Klissen 48ab
Ioden cruydt 128b Katzenschwantz 98a Kirschenbaum welsch Kirschen 1256b Klissen groote Klissen 48ab, 49a
Ioden Kerssen 744b Katzen treuble 185b Kirschenbaum wilder Kirschen 1265b Klissen kleyne Klissen 49b
Iohannes druyfkens 1173b Katzen wedel 98a Kittenbaum 1246a Klissen omghekeerde K1issen 49a
Iohans beerlin: Sant Iohans beerlin 1172 Katzenwurtz 566b Kitten opffel 1246a Klissen wilde Klissen 49a
Iohans beerlin blum 419 Katzle 917b Kivits-eyeren 367b, 368a Klitten 49a
Iohans beerlin brot 1232 Keale 973, 974 Kivits wortelen 935b, 1093a, 1478a Klocken: Glocken
Iohans beerlin gurtel 41 Kedloke 1055a Klaerooghe, Kleerooghe 71a Klockskens blauwe oft Lasuure Klockskens 649
Iohans beerlin kraut 102 Keel-cruydt 1168a, 1214, 1215 Klaerooghe ander 1011a Klockskens groote 642, 643
Iohans beerlin pfersig 1249 Keerbeeren, oft Keerbesien 1166b Klapper roosen, oft rosen 732b Knaben kraut 187b, 375a
Iohans beerlin traubel oder traublin 1172 Keerensaedt 800b Klaver 898b Knaben kraut ghesprenght 378a
Iohns grasse: Saint Iohns grasse, Saint Iohans worte 101, 102 Keeskens cruydt 1019a Klaver garden Klaver 908a Knaptandekens 276a
Ionkillen, oft Ionckquillen, menigherley 354b, 355a Keiserlin 216a Klaver horned Klaver 914b Knawel 155a, 158ab, 859b
Ionkillen dobbel, ende andere 355b Kelberschiz 555b Klaver rong Klaver 917b Knoblauch 1066b
Ionkillen omgheslaghen Iunquillen 355 Kellerhals 592b, 593a Klaver treacle Klaver 900a, 917b Knoblauch acker Knoblauch 1079b
Iopen, Ioopen 288a, 1176b Kemelshals 593a Klaveren 898b Knoblauch feld Knoblauch 1068b
Ioris cruydt: Sint Ioris cruydt 565 Kemelshoy, Kemelstroo, Kemels-voeder 1482ab Klaveren Alp Klaveren 918a Knoblauch garten Knoblauch 1067b
Iosephs bloemen 407b Kemp, Kennep 856 Klaveren beemdt Klaveren, oft ghemeyne 898ab Knoblauch hunds Knoblauch 341, 1068b, 1082
Iosephs floure 408b Kemp bastaerdt Kennep 857a Klaveren bergh Klaveren 918a Knoblauch lachen Knoblauch 180b
Iosephs traenen 817a, 1492b Kemp wildt 856b Klaveren ghehorende Klaveren 910b Knoblauch waldt Knoblauch 1068b
Iouffrouw merck 1087a Kerbelkraut 1096a Klaveren heesterachtighe Klaveren 906b Knoblauch wilder Knoblauch 1068b
Ipenboom, bergh Ipe 1310b Kerbelkraut wildt Kerbelkraut 1097 Klaveren herts Klaveren 35b Knoblauchkraut 1072a
Ireos, soeckt Lisch Kern, Kernsamen 800b Klaveren Italiaensche Klaveren 909b, 914b Knoden kraut 1491a
Ireos wildt Ireos 394a Kern gert 1215b Klaveren met besien 916a Knoeselen 1171
Irias, Irios, Iris 384 Kersen ende Kriecken 1266ab Klaveren met ghekronckelde hauwen 912ab Knollen, soeckt Rapen
Irio, Irion 1119a Kersen hondts Kersen 677ab, 1266 Klaveren met ronde bloemen 918a Knoopgrass 887
Irio met Rakette bladeren 1119a Kersen Ioden Kersen 744b Klaveren met schildekens 918a Knoploock, Knobloock 1067
Iris Clusii breed-bladigh 384, 385 Kersen kleyne, item wilde Kersen 1266 Klaveren met sterres-ghewijs staende hauwen 912a Knoploock wildt 1491a, 1053a
Iris Clusii met witte bloemen 392b Kersen steen Kersen 1219a Klaveren met vier bladeren 898a Knotberries 1428b
Iris Clusii smalbladigh 392 Kersen voghel Kersen 1218a Klaveren met vierkante hauwen 909a Knotgrasse 156b
Isenhutlin 725a Kersen winter Kersen 744b Klaveren ruyghe Klaveren 918a Koeckoecks bloemen 938ab
Ispen 462a Kersse, oft hof Kersse 1112ab Klaveren scherpe Klavers 900, 901a Koeckoecks-broodt 918b
Iudas boom 1231b, 1232a Kersse bergh Kersse 1113a Klaveren sevenghetijde Klaveren 908a Koeckoecks-cruydt 938a
Iudas ooren 1321b Kersse boeren Kersse, menigherley 1115ab, 1116 Klaveren sickels-ghewijse Klaver 913b Koeckoecks-cruydt ander, Standel-cruydt 371, 372
Iuden docklin 744b Kersse bruyne Kersse, oft brunnen Kersse 937a Klaveren Spaensche Klaveren 898b Koeckoecks Loock 919a, 938
Iuden hutlin 744b Kersse daeck Kersse 1116a Klaveren speen-Klaveren 912a Koedille, Coedille 412ab, 413b
Iuiuben 1263a Kersse ghekronckelde Kersse 1113a Klaveren steen Klaveren: de groote 902a, 910b Koe ooghe 412ab, 416b
Iuiuben andere witte 1264a, 1288b Kersse Indiaensche Kersse 650ab, 1438b Klaveren steen Klaveren: de kleyne 914b Koeslippe, Coweslipe 216a
Iumper, Iuniper tree 1333a Kersse Klaver Kersse 1114a Klaveren stekende Candiotsche Klaveren 901a Koe-tonghe 979a
Iungfrauwen har 775b Kersse Sciatica Kersse 1120b Klaveren sterckrieckende oft groote Klaveren 898a, 900a Koenraet 105b
Iunglin 428b Kersse stercke Kersse 1113a Klaveren stinckende Klaveren 900a Koeyen weydt 865a
Iunipappeeywa 1424b Kersse Turcksche Kersse 1117a Klaveren sure Klaveren 918, 919 Kolbles kraut 144b
Iunipappeeywa een dierghelijcke vrucht 1424 Kersse van Babylonien 1117b Klaveren veldt Klaveren 914b, 915a Kole-cruydt, Egelcole 709a
Iunquillen, Ionckillen 354b Kersse van Peru 1488a Klaveren water Klaveren 920, 921 Kolen, Kolekraut, Kohlkraut 973b
Ivi, Ivie 681b K.Kabuys 974b Kersse van Sijn Excellentie 1113 Klaveren welrieckende Klaveren 901ab Kolen breyter roter Kolen 974b
Kaf van Mecha 1482b Kersse vremde Kersse 1117b Klaveren West-Indische Klaveren 901ab Kolen hasen Kol 1005b
Kalecutischer pfeffer 1123 Kersse water Kersse 937b Klaveren wilde Klaveren 903a Kolen hirsch Kol 195a
Kalfs-beck 276a Kersse water Kersse: met dobbele bloemen 937b, 1114 Klaveren witte oft grijse Klaveren 915b, 916a Kolen hunds Kohl 1029b
Kalfs muyl 276a Kersse wilde Kersse, oft Thlaspi 1114b, 1115, 1116, 1117 Klaver-Anemone 717b Kolen kleinder Kolen 975b
Kalfs neuse 276a Kersse Wilde Kersse: van Candien 1117b Klaver-Kersse 998a Kolen krausz Kolen 974a
Kalfs snuyte 276a Kersse wilde Kersse: andere 938a Klebkraut, Clebkraut, Cleeftkraut 574b Kolen meer Kol 647a
Kalfs voet 528b Kersse winter Kersse 1113b Klee 898b Kolle-bloemen 732b
Kalfs voet anderen Kalfs voet 530ab Kerssouwen 423ab Klee beren Klee 902b Kolle-bloemen roode 733a
Kalfs voet water Kalfs voet 533, 534 Kerstwurtel 875a Klee biber Klee 921a Kolle-bloemen witte 733
Kali 110, 111, 112 Kertzenkraut 209a Klee buch Klee 919a Konighertz, Konigkertz, Kertzenkraut 209a
Kalve-cruydt 898b Kervel, Chervyle 1095b, 1096a Klee feld Klee 915 Konijne cruydt 1005b
Kamer-cruydt 75b Kervel dulle Kervel 756ab Klee gauch Klee 919a Koninghinne cruydt 476a
Kamperfoelie, Caprifolie 676b Kervel duyven Kervel 77b Klee gauchgauch, oder guckguck Klee 919a Koninghs-bloem: Pioene
Kampernoelie, soeckt Campernoelien Kervel Katten Kervel: Grijsecom Klee gelbe Klee 1196b Koolen 970b, 971 ende voort
Kanckerbloemen 992ab Kervel naelde Kervel 1097b Klee geel, wisen Klee 915a Koolen Bloem-koole 973b
Kandelaers, Kandelaertiens 950a Kervel wilde Kervel 1097a Klee gulden klee 920b Koolen Cabuys-koolen 972b
Kannenkraut, Roszschwantz 98 Kesten 1275b Klee hasen Klee 917b, 919a Koolen Druyf Koole 976a
Kapkenscruydt 993a Kestenbaum 1275b Klee katzen Klee 917b Koolen Egel Koolen 708b
Kapkenscruydt andere, oft ghemeyne Goudt-bloemen 404b Kestenbaum ross Kesten 1276b Klee saurer Klee 919a Koolen Enghelsche 975b
Kappenblumen 725a Ketterhals, Kellerhals 592b Klee stein Klee 911b, 915a Koolen Eppe Koole 975b
Kappers 1169a Keule 465ab Klee stein Klee: edeler 912a Koolen ghehackelde 971b
Kappisch van Keulen, soeckt Koolen 975b Keule winter Keule 465b Klee stein Klee: grosse 902a Koolen ghekronckelde 971b
Kappiszkraut 974b Keuschbaum 1213b Klee stein Klee: walscher 911b Koolen ghespickelde 976a
Karten, Karten Distel, weber Karten 115b Keykens 265b Klee veldt Klee 915a Koolen Hondts Koole 978a, 1029b
Kaseblumen, gelb 413b Keyserling 784b Klee wilder Klee 911b Koolen pluymkens Koole 975b
Kastanien, Kastanienbaum 1275b Keysers kroone 310b Klee wisen Klee 898b, 915a Koolen Raep-Koole 974a
Katte-cruydt 135b Kicheren 1039b Kleeb-cruydt, Mee 572b Koolen Roode, kleyne ende groote 971a, 972a
Katte-cruydt smal, breedt ende vremdt 135b, 136 Kidney Beanes 834b Kleebkraut 573b Koolen Rooskens 971a
Kattekens 7a Kienlin, Kinlin 444b Kleef-cruydt 573, 574 Koolen Savoysche 973a
Kattendoren, Stal-cruydt 1165 Kievit, soeckt Kivit Kleef-cruydt wildt Kleef-cruydt 578ab Koolen Slooren 972a
Katten Kervel, Grijsecom, oft Duyven Kervel 77b Kim 444b   Koolen Sluyt-Koole 971a, 972b
      Koolen stekelighe 976a
      Koolen swarte, roode, witte 974b

 

^Naar het begin van deze pagina