Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Nawerk, bladzijde [3 ongenummerd] met transcriptie  Zie volgende pagina »

NAMEN DER CRUYDEN
DIE IN DESEN CRUYDT-BOECK
BESCHREVEN WORDEN.

Het cijfer-ghetal beteeckent de sijde van elck bladt:
de letter
a beduyt d'eerste colomne, b de tweede.

Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

Blodtstranghe-Calament (derde Calament)

Zie scan Cruydt-Boeck 1644 Nawerk Bladzijde [3]

[kolom 1] [kolom 2] [kolom 3] [kolom 4]
Blodtstranghe 154b Boom uyt Malavar 1429a Bramblebushe 1164b Bubenstrell, Bubenstahl 1151b
Bloedighe roede 1226ab Boom uyt Oost-Indien, met Lavendelbladeren 1464a Bramen 1163a, 1164a Buben fist 787b
Bloedt-cruydt 82b, 85b, 144b Boom uyt West-Indien, als de Palma sancta 1462a Branchenbrachen distel 1145 Buchampffer 919a
Bloedtwortel 85b, 82b Boom van Malaca 1489a Brandt, Corenbrandt 865a Buchbaum 1303b
Bloem 7a Boom van Manicongo 1492b Brandt-cruydt 664a, 709a Buchbrot 919a
Bloem van Afrijcken 406a, 407ab Boom van Peru: als eenen Elseboom 1485b Brandt Lattige, Luttich, oft Lattouwe 943ab Buche 1303b
Bloem van Chalcedonien 270a Boom van Peru: met voos hout 1463b Brandtwortel 1491b Buche han Buchen, Hanen Buchen 1304a, 1316a
Bloem van Constantinopelen 269a Boomgansen 1492a Brandtkorne 865a Buche stein Buchen 1304a, 1316a
Bloem van Malediva, daermen op schrijft 1413a Boomgaren, uyt Indien 1412b Brantlattich 943a Buchszbaum 1225b
Bloem van meel 804, 805 Boomschelpen 1492a Brauling 341a Buckesbeanes 921b
Bloem van Mexico 1439a Boom Varen, soeckt Varen Braunellen 196b Buckesbearde 408b
Bloem van Rosmarijn 436b Boomwolle 88ab Braunetten 196b Buckhorne 152a
Bloem van Thunis 406a Boonen Braunwurtz 65a Bucwhat, Buchwat 38b
Bloem-Koolen 975a Boonen Aegyptische Boonen 530 Brebusche 288a Bucxbaum 1225b
Bloemen uyt Indien niet wel bekent 1451ab Boonen boomachtighe Boonen: bocks Boonen 395, 849, 920 Breem, Brem 1194a Bucxboom, Boschboom 1225ab
Bloemen uyt Indien saffraen-geele 148b Boonen boomachtighe Boonen: van Indien 1434a Breemen, Braemen 1162a Bucxboom doornachtighen Bucxboom 1187b
Bloemen uyt Indien meer andere 1451 Boonen ghemeyne Boonen 826ab, 827 Brem, veelderley 1192, 1193 ende voort Bucxdoren 1188a
Blutkraut menlin, weiblin, Scharrenkraut 82ab Boonen kleyne Boonen 828a Brem acker Brem 1195a Bueckenboom, Buecken nootkens 1303a
Blutkraut ander 145b Boonen ghewende Boonen 748a Brem boom Brem 1191a, 1194a Bueckenboom Haghen Buecke 1304a
Blutkraut ander, Wagdritt 156b Boonen ghewende Boonen: ander 1231a Brem Italiaenschen Brem 1193b Bueckenboom Hanen Bueckenboom 1304
Blutwurtz 82b, 145b Boonen groote oft ghemeyne Boonen 826ab, 827 Brem kleyn Brem, oft Bremken 1190b Bueckenboom steen Buecke 1304a
Blutwurtz menlin, weiblin 82b Boonen laxerende Boonen 1435a Brem kleyn Brem: andere soorten 1195, 1196 Bueken weydt 825
Blutz tropffle 168b Boonen omghekeerde Boonen 748a Brem met bleecke ende oock met sneeuwitte bloemen 1194 Bugle 195, 196
Boberellen 744b Boonen omghekeerde Boonen: ander 1231a Brem Spaenschen Brem 1194, 1196 Buglosse 979b, 980b
Bobbert, oft Bobbel 956b Boonen Peerdts Boonen, oft kleyne Boonen 828a Brem stekende Brem 1189b Buglosse breede, oft oprechte Buglosse 978ab
Bochers Browme 1166b Boonen purgeer Boonen, oft laxerende Boonen 1435a Brem welrieckenden witten Brem van Damasck 1197b Buglosse groote Buglosse, ende andere soorten 981a
Bock-Orega 461a Boonen swarte Boonen 829, 830 Brem ende andere gheslachten 1190 Buglosse smalle Buglosse, oft ghemeyne 980b
Bockbaert, Bocksbart 407b Boonen vijgh-Boonen, soeckt V(ijgh) Brembeer 1163a Buglosse vipers Buglosse 985a
Bocks kraut 965a Boonen wilde Boonen, oft Boonkens 829, 830 Bremcappers 1194a Buglosse wilde Buglosse 983b
Bocks kraut Teutsch Bocks kraut 965a Boonen Zeeusche Boonen 828ab Bremen 1163, 1164 Buke thorne 1186b
Bockshorn 858a Boonen, oft dierghelijcke vruchten, uyt Indien 1434ab Bremraepe 1193b Bulb met de wolle 1083, 1084
Bockshorn wald Bockshorm 873a Boonen van Egypten 530, 832b, 1429b Brennkraut 209a Bulb uyt Guinea met ghedaente van Narcissen 353b
Bocksbaert 407b, 1177b Boonkens Roomsche Boonkens 833a Brere tree 288a Bult, Bultz 787b
Bocksbaert met grasbladeren, ende schoone roode bloemen 408b Boonkens Turcksche Boonkens 833a Bresilie hout 1459a Buna 1444b
Bocksbaert van Apulien, geel 408b Boonkens uyt Guinea 1434ab Bresilie hout andere dierghelijck hout 1459, 1466 Bungen 938
Bocksbaert van Theophrastus 408b Boonkens uyt Peru 1435b Bresilie Peper 1123b Bungen bach Bungen 939a
Bocksbaert andere menigherley 408b Boonkens van America, ende Bresilien 835a, 1433b, 1434ab Bresilie Peper veele andere soorten 1124, 1125 Bupleurum 988
Bocksboonen 395b, 849a, 920, 921 Boonkens Holwortel 526b Bresilie Peper valsch Bresilie Peper 1126 Bupleurum alderkleynste 988a
Bocks-cruydt 965a Boose grasse 574b Breskew 1247b Bureisch, Burretsch 979a
Bocksdoorn 1177ab Borage 979a Breuck cruydt van West-Indien 1488b Burgel 1033a
Bocks-kullekens 374b, 377a, 378ab Bornagie 979ab Breunling 341a Burgel heimisch und wildt 1033a
Bockweyt, Boeckweyt 824b, 825a Borretsch 979b Brickwurtz, Durchwachsz 143b Burnet 144b
Bockweate 824, 825 Borrich 979b Brikebrowme 1190b Burre: great Burre 48b
Boelkens-cruydt 34, 35 Bornwortel, oft Bornwurtzel 1154b Brindones 1428a Burre butter Burre 945b
Boelkens-cruydt manneken 35a Borsekens cruydt 141, 142 Broem, Brom, Brem 1192 Burre klot Burre 50a
Boelkens-cruydt wijfken, oft Water Boelkens-cruyt 35a, 941ab Borst-cruydt, Longher-cruydt 194b Brombeer, Bromber 1162b Burre lesser Burre 50a
Boghe-hout 1314, 1315 Borst-cruydt van West-Indien 1488b Bronwortel 1154b Burre lowse Burre 50a
Boghe-hout ander 1343b Boschboomken, Bucksboom 1225b Broodt, ende ander korenwerck 795, 809b Burretsch, Burres 979a
Bol, oft Saedtbol 7b Boterballen, oft Boterbrooden 273a Broome, Browme 1193b, 1190, 1194 Burtzelkraut 1032a
Bolbonac 240a Boterbloemen 697, 698 Brounewurt, Braunwurtz 65 Butter burre 945b
Boleye, soeckt Poleye Boterbloemen blauwe Boterbloemen 83b Browme 1193b Butterwort 556b
Bonen 827a Boterbloemen dobbele 698b Browme bochers Browme 1166b Buxbaum, Buxboom 1225b
Bonen weich Bonen 849a Boterbloemen dobbele: d'een uyt d'ander spruytende 699a Browme brike Browme 1190b Buxdoren 1188a
Bonen welscher Bonen 834b Boterbloemen ghebolde 702, 703, 705b Browme Spanisch Browme 1194a Buxs 1225a
Bonen wolfasch Bonen, Lupinen 849a Boterbloemen groote 947a Browme thorne Browme 1191a Byndweede 643a
Bonen zaw Bonen 738b Boterbloemen met kinderkens 699, 707b Browme Rape 1194a Byre, Byrn, Byrbaum 1252b
Boni: Boni kraut 1004b Boterbloemen roode Boterbloemen 83b, 84, 705b Bruchbeeren 1206a Bysemkraut 1115b
Boogh-hout 1314, 1343 Boterbloemen water Boterbloemen 931a Bruchkraut 425a  
Boom 5a Boterbloemen ander menigherley 698, 699 Bruchwurtz 143b C.
Boom der Liefden 1232a Bottell: bleu Bottell 400a Bruckwurtz 34a Cabbuge 974b
Boom des Levens 1341, 1342 Bourgoens hoy 913 Brunellen, Braunellen 196b Cacalia 944a
Boom met de wortelen 1416 Bourgoens hoy andere soorten 914 Brunkresz 936b Cacao 1424a
Boom met gaende bladeren 1489a Bovijst 787b Brunling 342a Cacao dierghelijcke Indische vrucht 1424a
Boom uyt d'Açores met Laurierbladeren 1425a Boxe, Buxs 1225a Bruosch 1166b Caceras 1477b
Boom uyt Guinea met bladeren van Laurocerasus 1425a Brachendistell 1145b Brustbeerlin 1264a Cachos van Peru 1432a
Boom uyt Indien: den Oleander wat ghelijck 1412a Braeck-cruydt 666b Brustbeerlin rot Brustbeerlin 1264a Cadloke 1055a
Boom uyt Indien: met bladeren als die van Cistus 294b Braeck-note, oft Nux vomica 1432a Brustwurtz 512b Caerden, volders Caerden 1151ab
Boom uyt Indien: met vruchten als Arangie-appelen 1426a Braeck-note andere dierghelijcke Noten 1432a Bruyne besien 1163a Caerden om te rouwen 1152b
  Braeckwortelen 355a Bruynelle 196a Caerden tamme 1151a
  Braemen, Braembesien 1163a Bruynelle andere geslachten 197, 198 Caerden wilde 1151b
  Braemen kleyne Bramen 1164a Bruynettekens 415b, 416a Caerden witte 1252a
  Braems-ghewijs ghewas uyt Peru 1163a Bruynheylighe 131ab Caf van Mecha 1482b
  Brambeyen, Brambegien 1163 Bryonie swarte ende witte 656, 657 Cajous van Bresilien 1424a
    Bryonie wilde Bryonie 657a Calament, Calamint, oft Calaminthe 134a
    Bryonie andere wilde 657, 658 Calament bergh Calament 134a
    Bryszlauch 1078 Calament derde Calament 135b

 

^Naar het begin van deze pagina