Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck Nawerk, bladzijde [1-60 ongenummerd]  Zie volgende pagina »

Cruydt-Boeck Nawerk

Neder-Duytsche Naemen der Cruyden [1] (alfabetisch register)
Hier tusschen zijn ghevoeght de Hooghduytsche, Engelsche ende oock sommighe andere bedorvene oft vremde Naemen, met de welcke veele Cruyden hier te lande bekent zijn
  Abavi-Aprilblumen
  Arabis-Block Zeduar
  Blodtstranghe-Calament
  Calament-Crakebesien
  Craeyenbloemkens-Dragon wurte
  Dravich-Feverfew
  Feygen-Granadilla
  Granaet-appelboom-Hertshoy
  Hertshoy-Ingber
  Ingroen-Koolen
  Koolen-Linsen
  Linsen-Melilote
  Melilote-Navel-cruydt
  Navel-cruydt-Peertsteert cruydt
  Peertsteert cruydt-Rapenbloemen
  Raponcelen-Sanikel
  Sanikle-Smeerwortel
  Smicken-Syringa
  Syroop-Violieren
  Violwurtz-Wijngaerdt
  Wijngaerdt-Zysern
Boheemsche Naemen der Cruyden [21] (alfabetisch register)
Hunghersche ende sommige Slavoensche ende Croatsche Naemen der Cruyden [22] (alfabetisch register)
Fransche Naemen der Cruyden [22] (alfabetisch register)
Italiaensche Naemen der Cruyden [27] (alfabetisch register)
Spaensche Naemen der Cruyden [31] (alfabetisch register)
Latijnsche, Griecksche, Arabische, Indiaensche, ende andere vremde Naemen der Cruyden [34] (alfabetisch register)
Extract van 't Privilegie & Approbatie [58]
(goedkeuring door Filips IV van Spanje op het alleenrecht voor Balthasar Moretus van het uitgeven van het Cruydt-Boeck, en het imprimatur van de Kerk)
Drukkersmerk van Drukkerij Plantijn [59]

^Naar het begin van deze pagina