Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden  Planten Alfabetisch

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel Indiaensche oft Uutlandtsche cruyden   Zie volgende pagina »

21 Noten Muscaten, Foelie oft Macis, ende Macir van de ouders

1  

Myristica fragrans - Muskaatnoot

  • 1644 Vlaams: Foelie, Note Muscaetboom
  • 1616 Latijn: 1392
  • 1554/1557: Foelie, Macer, Macis, Moscaetbloemen, Moscaten, Moscatenblumen, Noix muscade, Notemuscaten, Nux moschata, Nux myristica

Overzicht Myristica fragrans op deze site

Alle foto's van Myristica fragrans op internet

Myristica fragrans bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Myristica fragrans in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina