Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden  Planten Alfabetisch

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

De herkende planten in dit deel

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, boek, hoofdstuk
Acacia senegal e.a. (gom) Arabische gom (gom, mengsel) Gummi Arabicum Cruydt-boeck Indiaensche 14
Aframomum melegueta Paradijskorrel Greyn, Melegette, Paradijskoren Cruydt-boeck Indiaensche 33
Agathis dammara (hars, half gefossiliseerd) Kopal (hars, half gefossiliseerd) Copal Cruydt-boeck Indiaensche 7
Aloe barbadensis   (sap) Aloë uyt WestIndien  Cruydt-boeck Indiaensche 14
Aloe succotrina   (sap) Aloë  Cruydt-boeck Indiaensche 14
Alpinia galanga Grote galangawortel (Laos) Galigaen (Groot) Cruydt-boeck Indiaensche 40
Alpinia officinarum Kleine galangawortel Galigaen (Ghemeyn oft Kleyn) Cruydt-boeck Indiaensche 40
Aquilaria agallocha Adelaarshout Paradijshout Cruydt-boeck Indiaensche 37
Aquilaria malaccensis Adelaarshout Paradijshout Cruydt-boeck Indiaensche 37
Arundinaria sp. (vgl. Bambusa sp.) Bamboe   Cruydt-boeck Indiaensche 47
Astragalus fasciculifolius   (hars) Sarcocolla Cruydt-boeck Indiaensche 14
Astragalus gummifer (gom) Tragakant (gom) Tragacantha, Tragacanthum Cruydt-boeck Indiaensche 14
Astragalus tragacantha (gom) Tragakant (gom) Tragacantha, Tragacanthum Cruydt-boeck Indiaensche 14
Bambusa sp. ?

of Arundinaria sp. (of andere bamboesoort) bamboe

Riet van Indien Cruydt-boeck Indiaensche 47
Berberis lycium ?   (sap) Lycium van Indien  Cruydt-boeck Indiaensche 14
Boswellia carteri, Boswellia frereana Wierookboom (gomhars) wierook: olibanum Wieroockboom (gomhars: Wieroock) Cruydt-boeck Indiaensche 5
Bursera spp. e.a. (Hars, half gefossiliseerd) Kopal (hars, half gefossiliseerd) Copal Cruydt-boeck Indiaensche 7
Cinnamomum aromaticum Chinese kaneel (kassie) Caneel, Cassia Cruydt-boeck Indiaensche 36
Cinnamomum camphora Kamferboom (etherische olie) kamfer Campherboom (etherische olie) Canfer Cruydt-boeck Indiaensche 4
Cinnamomum zeylanicum Kaneelboom Caneel Cruydt-boeck Indiaensche 36
Commiphora abyssina Mirre, Somali (gomhars) wierook: mirre Myrrheboom (gomhars) Myrrhe Cruydt-boeck Indiaensche 5
Commiphora kataf Mirre, Somali (gomhars) wierook: mirre Myrrheboom (gomhars) Myrrhe Cruydt-boeck Indiaensche 5
Commiphora myrrha Mirre, Somali (gomhars) wierook: mirre Myrrheboom (gomhars) Myrrhe Cruydt-boeck Indiaensche 5
Commiphora opobalsamum Mekkabalsem (balsam van Gilead, balsam van Mekka)

(hars) Balsem van Arabien: 1. uyt de Tacken, 2. van Balsemsaedt, 3. van Balsamhout 

Cruydt-boeck Indiaensche 15
Commiphora roxburghii (gomhars) Wierook: bdellium (gomhars) Bdellium (lett. 'stinckende') Cruydt-boeck Indiaensche 7
Commiphora schimperi (gomhars) Wierook: bdellium (gomhars) Bdellium (lett. 'stinckende') Cruydt-boeck Indiaensche 7
Convolvulus floridus (vgl. Convolvulus scoparius) 'Rozenhout' (een winde), Rose wood, Lignum rhodii Aspalathus Cruydt-boeck Indiaensche 37
Convolvulus scoparius (vgl. Convolvulus floridus) 'Rozenhout' (een winde), Rose wood, Lignum rhodii Aspalathus Cruydt-boeck Indiaensche 37
Curcuma zedoaria Kurkumawortel (Zedoarwortel) Zedoaria Cruydt-boeck Indiaensche 42
Cymbopogon schoenanthus Kameelgras (een citroengras) Biese (Welrieckende), Kemelshoy, Kemelsstroo Cruydt-boeck Indiaensche 47
Cyperus longus Galingaan (cypergras) Galigaen (Wilden) Cruydt-boeck Indiaensche 40
Cyperus papyrus Papyrusriet Riet (Papier) Cruydt-boeck Indiaensche 47
Diospyros ebenum Dadelpruim (ebbeboom) Ebenhout Cruydt-boeck Indiaensche 39
Dracaena draco Drakenboom (Drakenbloedboom) (hars) Drakenbloed Drakenboom (hars) Drakenbloet Cruydt-boeck Indiaensche 3
Elaphrium tecomaca   (hars) Tacamahaca  Cruydt-boeck Indiaensche 12
Elaphrium tomentosum   (hars) Tacamahaca  Cruydt-boeck Indiaensche 12
Elettaria cardamomum Kardemom (variëteit met kleine vruchtjes) Cardamomum (Kleyn) Cruydt-boeck Indiaensche 33
Elettaria cardamomum var. major Kardemom (variëteit met lange vruchten) Cardamomum (Groot) Cruydt-boeck Indiaensche 33
Euphorbia resinifera Gomwolfsmelk (sap) Euphorbium Cruydt-boeck Indiaensche 14
Ferula galbaniflua (gom) Galbanum (gom) Galbanum Cruydt-boeck Indiaensche 14
Ferula sp.   (gom) Opoponax Cruydt-boeck Indiaensche 14
Ferula sp.   (gom) Sagapenum Cruydt-boeck Indiaensche 14
Ferula tingitana   (gom) Ammoniacum Cruydt-boeck Indiaensche 14
Hymenaea courbaril e.a.   (gomhars) Anime van WestIndien Cruydt-boeck Indiaensche 7
Liquidambar orientalis (vgl. Styrax officinalis) (ook Storax calamitos) amberboom, Oosterse (hars) storaxhars (vgl. storaxboom) Styraxboom (hars): Storax oft Styrax (o.a. Jodenwieroock) Cruydt-boeck Indiaensche 8
Liquidambar styraciflua Amberboom (Sweetgum) (hars) storaxhars (hars) Liquidambar (olie) Olie van Liquidambar Cruydt-boeck Indiaensche 13
Miscanthus sp. ? (vgl. Phragmites australis) prachtriet Riet (Ghevult), Riet (Pijl) Cruydt-boeck Indiaensche 47
Moringa oleifera     Cruydt-boeck Indiaensche 2
Musa x paradisiaca ? of Musa sp. banaan Musa Cruydt-boeck Indiaensche 27
Myosotis arvensis Akkervergeetmenietje   Cruydt-boeck Indiaensche 47
Myosotis laxa subsp. cespitosa ? Zompvergeetmenietje   Cruydt-boeck Indiaensche 47
Myriophyllum spicatum Aarvederkruid   Cruydt-boeck Indiaensche 47
Myristica fragrans Muskaatnoot Foelie, Note Muscaetboom Cruydt-boeck Indiaensche 21
Myroxylon balsamum var. balsamum (hars) Tolubalsem (hars) Balsem van Tolu Cruydt-boeck Indiaensche 15
Myroxylon balsamum var. pereirae (hars) Perubalsem (hars) Balsem van WestIndien Cruydt-boeck Indiaensche 15
Papaver somniferum Slaapbol Heul (sap) Opium Cruydt-boeck Indiaensche 14
Phyllanthus emblica (en P. acidus) Amalaki ("Indische kruisbes") Myrobalanen Cruydt-boeck Indiaensche 22
Piper longum Lange peper Peper (Langh) Cruydt-boeck Indiaensche 31
Piper nigrum Peperplant, Witte peper Peper (Swart), Peper (Wit) Cruydt-boeck Indiaensche 31
Piper nigrum Peperplant, Zwarte peper Peper (Swart), Peper (Wit) Cruydt-boeck Indiaensche 31

Pistacia lentiscus

Mastixboom (hars: Rhetine schinine, Mastiche, Resina lentiscina (Mastix))

Mastickboom (hars) Balsemhout van de apotheken Cruydt-boeck Indiaensche 15
Protium carana   (hars) Caraña Cruydt-boeck Indiaensche 12
Protium spp. ? (hars) Elemihars (hars) Elemni Cruydt-boeck Indiaensche 14
Pterocarpus santalinus (vgl. Santalum album) sandelhout   Cruydt-boeck Indiaensche 38
Santalum album Sandelhout Santalum Cruydt-boeck Indiaensche 38
Saussurea lappa Kuth Costus Cruydt-boeck Indiaensche 43
Schinus molle Peruaanse peperboom Lentiscus van Peru, Mastickboom van Peru, Molle (sap) Mastick Cruydt-boeck Indiaensche 1
Sedum roseum (zie Rhodiola rosea) Rozewortel   Cruydt-boeck Indiaensche 38
Styrax benzoides Benzoëboom (hars) benzoëhars (hars) Belzoin, Belzui, Benjui, Benzoin Cruydt-boeck Indiaensche 10
Styrax benzoin Benzoëboom (hars) benzoëhars (hars) Belzoin, Belzui, Benjui, Benzoin Cruydt-boeck Indiaensche 10
Styrax officinalis (vgl. Liquidambar orientalis) (ook Storax calamitos) Storaxboom (hars) Storaxhars (vgl. amberboom, Oosterse) Styraxboom (hars) Storax oft Styrax (o.a. Jodenwieroock) Cruydt-boeck Indiaensche 8
Styrax sumatranus Benzoëboom (hars) benzoëhars (hars) Belzoin, Belzui, Benjui, Benzoin Cruydt-boeck Indiaensche 10
Syringa vulgaris Gewone sering Ben Cruydt-boeck Indiaensche 19
Syzygium aromaticum Kruidnagelboom Groffelsnaghelen Cruydt-boeck Indiaensche 34
Terminalia bellirica Myrobalaan Myrobalanen (Bellirici) Cruydt-boeck Indiaensche 22
Terminalia chebula Myrobalaan Myrobalanen (Cepula) Cruydt-boeck Indiaensche 22
Terminalia citrina Myrobalaan Myrobalanen (Geele) Cruydt-boeck Indiaensche 22
Terminalia horrida Myrobalaan Myrobalanen (Swerte) Cruydt-boeck Indiaensche 22
Tetraclinis articulata   (gom) Sandaracha Arabum   Cruydt-boeck Indiaensche 14
Zingiber officinale Gember Gengebeer Cruydt-boeck Indiaensche 41
Zingiber officinale Gember Gengebeer Cruydt-boeck Indiaensche 41

^Naar het begin van deze pagina