Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 28 capitel 22, bladzijde 1275-1277  Zie volgende pagina »

Van Castanien

1  

Castanea sativa - Tamme kastanje

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • (vrucht) Dios balanos, Sardiana balanos, Castanicon caryon, Castanion, Nux castanea, Iovis glans, Sardiana glans, Castanie, Castanien
  • 1644 Vlaams: Castanieboom (Ghemeynen) (vrucht: Castanien)
  • 1616 Latijn: Castanea (vrucht: Castanea, Iovis glans) [814]
  • 1554/1557: Castanea, Castanie, Castanieboom, Chastaigne, Chastaignier, Glans sardiana, Iovis glans, Kastanibaum, Kesten, Kestenbaum, Nux castanea, Sardiana glans

Overzicht Castanea sativa op deze site

Alle foto's van Castanea sativa op internet

Castanea sativa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Castanea sativa in Plantago PlantIndex

2  

Aesculus hippocastanum - witte paardenkastanje

  • 1644 Vlaams: Castanieboom (Vremde), Castanie (Peerden- oft Ros-)
  • 1616 Latijn: Castanea equina [814]

Overzicht Aesculus hippocastanum op deze site

Alle foto's van Aesculus hippocastanum op internet

Aesculus hippocastanum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Aesculus hippocastanum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina