Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 28 capitel 2, bladzijde 1238-1243  Zie volgende pagina »

Van de Citroenen, Limoenen, Aranien ende dierghelijcke Appelen

1  

Citrus medica - Sukadecitroen (Cederappel, Cedraat)

 • 1644 Vlaams: Citroen-Appelboom (vrucht: Citroenen)
 • 1616 Latijn: Malus Medica (vrucht: Malum Medicum) [791]
 • 1554/1557: Cedromelon, Citrinaten, Citroenen, Citrones, Citrons, Limones, Malus citria, Malus medica

Overzicht Citrus medica op deze site

Alle foto's van Citrus medica op internet

Citrus medica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Citrus medica in Plantago PlantIndex

2  

Citrus limon - Citroen

 • 1644 Vlaams: Limoen-Appelboom (vrucht: Limonen oft Limoenen)
 • 1616 Latijn: Malus limonia (vrucht: Malum limonium) [791]
 • 1554/1557: Citrium malum (des Italiens), Limoenen, Limones, Limons, Malum Limonium

Overzicht Citrus limon op deze site

Alle foto's van Citrus limon op internet

Citrus limon bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Citrus limon in Plantago PlantIndex

3  

Citrus sinensis - Zoete sinaasappel

 • 1644 Vlaams: Aranieboom (vrucht: Aranieappelen)
 • 1616 Latijn: Malus anarantia (vrucht: Malum anarantium) [792]
 • 1554/1557: Anarantium malum, Arangie appelen, Arantium, Aureum malum, Malum Anarantium, Malum Hespericum, Narantzium, Narantzium malum, Nerantzium, Orenger, Pomerantsen, Pomme d'orenge

Overzicht Citrus sinensis op deze site

Alle foto's van Citrus sinensis op internet

Citrus sinensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Citrus sinensis in Plantago PlantIndex

4  

Citrus aurantium - Bittersinaasappel

 • 1644 Vlaams: Aranieboom (vrucht: Aranieappelen)
 • 1616 Latijn: Malus anarantia (vrucht: Malum anarantium) [792]
 • 1554/1557: Anarantium malum, Arangie appelen, Arantium, Aureum malum, Malum Anarantium, Malum Hespericum, Narantzium, Narantzium malum, Nerantzium, Orenger, Pomerantsen, Pomme d'orenge

Overzicht Citrus aurantium op deze site

Alle foto's van Citrus aurantium op internet

Citrus aurantium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Citrus aurantium in Plantago PlantIndex

5  

Citrus x limon

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Adams Appelboom (vrucht: Adamsappelen), Appelboom van Assyrien
 • 1616 Latijn: Malus Assyria (vrucht: Pomum Assyrium) [792]

Overzicht Citrus x limon op deze site

Alle foto's van Citrus x limon op internet

Citrus x limon bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Citrus limon in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina