Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 27 capitel 27, bladzijde 1230-1231  Zie volgende pagina »

Van Anagyris ende Eghelo

1  

Anagyris foetida - stinkboom

  • 1644 Vlaams: Anagyris
  • 1616 Latijn: Anagyris [785]
  • 1554/1557: Anagyris, Bois puant, Eghelo

Overzicht Anagyris foetida op deze site

Alle foto's van Anagyris foetida op internet

Anagyris foetida bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Anagyris foetida in Plantago PlantIndex

2  

Laburnum anagyroides - goudenregen

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Eghelo, Laburnum
  • 1616 Latijn: Eghelo [785]
  • 1554/1557: Laburnum

Overzicht Laburnum anagyroides op deze site

Alle foto's van Laburnum anagyroides op internet

Laburnum anagyroides bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Laburnum anagyroides in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina