Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 27 capitel 11, bladzijde 1209-1212  Zie volgende pagina »

Van Myrtus

1  

Myrtus communis - Mirte

  • 1644 Vlaams: Myrtus (Kleyne oft Edele) met kleyne bladeren
  • 1616 Latijn: Myrtus prior [772]
  • 1554/1557: Myrte, Myrtilli, Myrtus

Overzicht Myrtus communis op deze site

Alle foto's van Myrtus communis op internet

Myrtus communis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Myrtus communis in Plantago PlantIndex

2  

Myrtus

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Myrtus (Groote oft Grove) met groote bladeren
  • 1616 Latijn: Myrtus altera [772]

Overzicht Myrtus op deze site

Alle foto's van Myrtus op internet

Myrtus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Myrtus in Plantago PlantIndex

3  

Myrtus

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Myrtus met middelbaere bladeren
  • 1616 Latijn: Myrtus tertia [773]

Overzicht Myrtus op deze site

Alle foto's van Myrtus op internet

Myrtus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Myrtus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina