Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 6 Boek 27,

Huidige botanische naam ? Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Ammophila arenaria   helm Halm, Helm, Spartum (Biesachtigh) van de Noordsche Zee Deel 6 Boek 27, 4
Anagyris foetida   stinkboom Anagyris Deel 6 Boek 27, 27
Arctostapylos uvaursi   Berendruif Uva Ursi Deel 6 Boek 27, 8
Atriplex portulacoides   Gewone zoutmelde Porceleyne (Zee) Deel 6 Boek 27, 10
Buxus sempervirens   Buxus Bucksboom (Groote en Kleyne), Palmboom Deel 6 Boek 27, 22
Calluna vulgaris   Struikhei Heyde (Eerste oft Kleyne oft Ghemeyne) Deel 6 Boek 27, 6
Cassia fistula   Indische goudenregen Cassie Deel 6 Boek 27, 30
Ceratonia siliqua   Johannesbroodboom Sint Jansbroodt Deel 6 Boek 27, 29
Cercis siliquastrum   Europese judasboom Judasboom Deel 6 Boek 27, 28
Colutea arborescens   Europese blazenstruik Linsen (Lombaertsche) Deel 6 Boek 27, 26
Cornus sanguinea   rode kornoelje Cornoelie (Wilde) Deel 6 Boek 27, 23
Cotinus coggygria   pruikenboom Coggygria, Verwloof(f) Deel 6 Boek 27, 19
Cytisus scoparius   Brem Brem (Groote ende Kleyne oft Neere) Deel 6 Boek 27, 1
Erica carnea ?   Heyde (Derde) met smalle bladerkens Deel 6 Boek 27, 6

Erica cinerea

  Rode dophei Heyde (Tweede oft Groote) Deel 6 Boek 27, 6
Euonymus europaeus   wilde kardinaalsmuts Papenhout Deel 6 Boek 27, 24
Genista florida ?   Brem (Grooten Acker) Deel 6 Boek 27, 2
Genista hispanica   Spaanse brem Brem (Hayrighen oft Ruyghen) Deel 6 Boek 27, 1
Genista tinctoria   Verfbrem Brem (Ghemeynen Acker) Deel 6 Boek 27, 2
Genista tridentata subsp. tridentata ?   Brem (Kleynen oft Leeghen) Deel 6 Boek 27, 2
Jasminum sambac   Arabische jasmijn Syringa (Iasmin) van Arabien Deel 6 Boek 27, 16
Laburnum anagyroides   goudenregen Eghelo, Laburnum Deel 6 Boek 27, 27
Lawsonia inermis ?   Alcanna Arabum van Rauwolfius Deel 6 Boek 27, 14
Ligustrum vulgare Wilde liguster     Keelcruydt, Monthout, Rijnwilge Deel 6 Boek 27, 13
Lygeum spartum     Spartum (Andere soorte van Biesachtigh oft Cruydt) Deel 6 Boek 27, 4
Macrochloa tenacissima ? espartogras Spartum (Biesachtigh oft Cruydt) Deel 6 Boek 27, 4
Myrica gale   Wilde gagel Gagel Deel 6 Boek 27, 20
Myricaria germanica   Duitse tamarisk Tamarischboom (Ghemeyne oft Kleyne), [Tamaris chboom (Wilde)] Deel 6 Boek 27, 5
Myrtus ?   Myrtus met middelbaere bladeren Deel 6 Boek 27, 11
Myrtus ?   Myrtus (Groote oft Grove) met groote bladeren Deel 6 Boek 27, 11
Myrtus communis   Mirte Myrtus (Kleyne oft Edele) met kleyne bladeren Deel 6 Boek 27, 11
Orobanche rapumgenistae   Grote bremraap BremRape Deel 6 Boek 27, 1
Oxycoccus palustris   kleine veenbes Veenbesien Deel 6 Boek 27, 9
Philadelphus coronarius   boerenjasmijn Fluyteboom (Witte), Pijpboom (Witte), Syringa met witte bloemen Deel 6 Boek 27, 16
Phillyrea angustifolia ?   Alcanna oft Alkanna, Cyprus (met smaller bladeren), Henne van de Arabers Deel 6 Boek 27, 14
Phillyrea latifolia ?   Cyprus met breeder bladeren Deel 6 Boek 27, 14
Prunus padus   vogelkers Voghelkersen Deel 6 Boek 27, 15
Retama sphaerocarpa ?   Spartum (Groot Heesterachtigh) Deel 6 Boek 27, 3
Retama sphaerocarpa var.     Spartum (Kleyn Heesterachtigh) Deel 6 Boek 27, 3
Rhamnus frangula   Sporkehout Pijlhout, Sporckenhout Deel 6 Boek 27, 25
Rhus coriaria   Sumak (zaad: Rhous ho epi ta opsa, Erythros, Rhus obsoniorum,
bladeren: Rhous birsodepsicos, Scytodepsicos, Rhus coriarium) Smack, Sumach
Deel 6 Boek 27, 18
Spartium junceum ? bezemstruik Brem (Italiaenschen) Deel 6 Boek 27, 1
Stipa pennata   vedergras Spartum (Ghevedert Biesachtigh) van Oostenrijck Deel 6 Boek 27, 4
Syringa vulgaris   gewone sering Lillach, Syringa (Blauwe) Deel 6 Boek 27, 17
Tamarix gallica   Franse tamarisk Tamarischboom (Groote), [Tamarischboom (Tamme)] Deel 6 Boek 27, 5
Vaccinium myrtillus   Blauwe bosbes Crakebesien (Swarte), Haverbesien, Postelbesien Deel 6 Boek 27, 7
Vaccinium vitisidaea   Rode bosbes Crakebesien (Roode) Deel 6 Boek 27, 8
Viburnum lantana   Wollige sneeuwbal Lantana, Viorne Deel 6 Boek 27, 21
Vitex agnuscastus   Monnikenpeper (Kuisboom) Abrahamsboom, Agnus castus, Cuyschboom, Cuyschlam, Schaepsmuyl, Wilge (Zee) Deel 6 Boek 27, 12

^Naar het begin van deze pagina