Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 26 capitel 21, bladzijde 1189-1191   Zie volgende pagina »

Van Stekende Brem

1  

Ulex europaeus - gaspeldoorn

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Gaspeldoren
  • 1616 Latijn: Genista spinosa [759]
  • 1554/1557: Gaspeldoren, Geneste espineux, Geneste sauvage, Genista spinosa, Genista sylvestris

Overzicht Ulex europaeus op deze site

Alle foto's van Ulex europaeus op internet

Ulex europaeus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ulex europaeus in Plantago PlantIndex

2  

Genista lusitanica

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Gaspeldoren (Ander ghedaente van)
  • 1616 Latijn: Genistae spinosae altera icon [759]

Overzicht Genista lusitanica op deze site

Alle foto's van Genista lusitanica op internet

Genista lusitanica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Genista in Plantago PlantIndex

3  

Genista anglica - Stekelbrem

  • 1644 Vlaams: Brem (Stekende)
  • 1616 Latijn: Genistella [760]
  • 1554/1557: Brem (stekende), Erdtpfrymmen, Geneste (petit), Genestella, Genistella, Pfrymmen (steekend), Streichblumen (klein)

Overzicht Genista anglica op deze site

Alle foto's van Genista anglica op internet

Genista anglica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Genista anglica in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina