Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 6 Boek 26,

Huidige botanische naam ? Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Acacia nilotica   Arabische gom Gomme van Arabien Deel 6 Boek 26, 13
Acacia nilotica   Echte acacia Acacia (Eerste oft Oprechte) Deel 6 Boek 26, 13
Astragalus gummifer   gomhokjespeul Bocksdoren, Dragant (Gomme), Tragacantha Deel 6 Boek 26, 12
Astragalus tragacantha   tragant Bocksdoren, Dragant (Gomme), Tragacantha Deel 6 Boek 26, 12
Berberis vulgaris     Zuurbes Sauseboom, Suerboom Deel 6 Boek 26, 10
Capparis spinosa   Kapperstruik Cappers Deel 6 Boek 26, 6
Crataegus laevigata   tweestijlige meidoorn Haghedoren, Haghedoren (Witte) Deel 6 Boek 26, 11
Danaë racemosa   Alexandrijnse laurier Tonghenbladt Deel 6 Boek 26, 5
Genista anglica   Stekelbrem Brem (Stekende) Deel 6 Boek 26, 21
Genista lusitanica ?   Gaspeldoren (Ander ghedaente van) Deel 6 Boek 26, 21
Hippophae rhamnoides   Duindoorn Rhamnus (Tweeden) Deel 6 Boek 26, 16
Ilex aquifolium   Hulst Hulst Deel 6 Boek 26, 20
Lycium afrum ?   Rhamnus (Eersten), andere soorte Deel 6 Boek 26, 16
Lycium barbarum   Boksdoorn Rhamnus (Eersten) Deel 6 Boek 26, 16
Ononis repens subsp. spinosa   Kattendoorn Pranghwortel, Stalcruydt Deel 6 Boek 26, 3
Paliurus spinachristi   Christusdoorn Paliurus (Eersten) met platte bezien Deel 6 Boek 26, 17
Prunus spinosa   Sleedoorn Pruymboom (Wilden), Slehedoren [vrucht: Slehen] Deel 6 Boek 26, 15
Pyracantha coccinea   vuurdoorn Bucksboom (Doornachtighen), (Lycium), Pyxacantha Deel 6 Boek 26, 19
Rhamnus catharticus   wegedoorn Rhijnbesien Deel 6 Boek 26, 18
Rhamnus lycioides ?   Rhamnus (Derden) van Clusius Deel 6 Boek 26, 16
Ribes nigrum   Zwarte bes Aelbesien (Swarte), Besiekens over Zee (Zwarte) Deel 6 Boek 26, 9
Ribes rubrum   Aalbes Aelbesien (Roode), Besiekens over Zee (Roode) Deel 6 Boek 26, 9
Ribes uva-crispa   Kruisbes Croesbesien, Kroeselen, Stekelbesien Deel 6 Boek 26, 8
Rubus caesius   Dauwbraam Braem(en) (Kleyne oft Eerdt) Deel 6 Boek 26, 1
Rubus fruticosus   Gewone braam Braem(en) (Groote oft Ghemeyne), Breemen [vrucht: Braembezien, Haghebezien] Deel 6 Boek 26, 1
Rubus idaeus   Framboos Hinnebezien Deel 6 Boek 26, 2
Ruscus aculeatus   Stekelige muizendoorn Palm (Stekende) Deel 6 Boek 26, 4
Ruscus hypoglossum muizendoorn     Keelcruydt, Tapkenscruydt, Tonghenbladt (Manneken) Deel 6 Boek 26, 5
Ruscus hypophyllum   muizendoorn Tonghenbladt (Wijfken) Deel 6 Boek 26, 5
Spartium spinosum   stekelbrem Acacia (Tweede) Deel 6 Boek 26, 14
Ulex europaeus   gaspeldoorn Gaspeldoren Deel 6 Boek 26, 21
Zygophyllum fabago   Syrische kapperstruik Cappers met hauwkens Deel 6 Boek 26, 7

^Naar het begin van deze pagina