Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5, bladzijde 961 - 1160  Zie volgende pagina »

HET VIJFDE DEEL

Inhoudende de beschrijvinghe van de cruyden, wortelen ende vruchten,
diemen in spijse ende moes ghebruyckt;
ende van de Distelen, Kaerden, ende dierghelijck ghewas,
begrijpende de 21. 22. 23. 24. ende 25. Boecken deses Cruydt-Boecks

Een-en-twintighste Boeck 961

Van de eetbare oft Moes-cruyden

Voor-reden
 

Twee-en-twintighste Boeck 1034

Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden

Voor-reden
 

Drij-en-twintighste Boeck 1051

Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere

Voor-reden
 

Vier-en-twintighste Boeck 1085

Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke

Voor-reden
 

Vijf-en-twintighste Boeck 1127

Van Distelen ende Caerden

Voor-reden
 
Vermaninghe tot den leser (van ettelijcke cruyden die voor Dorycnium ghehouden worden)

^Naar het begin van deze pagina