Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 24 capitel 18, bladzijde 1110-1112   Zie volgende pagina »

Van Ptarmice oft Wilden Dragon 

1  

Achillea ptarmica - Wilde bertram

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Dragon (Wilden), Ptarmice, Tandtcruydt (Wildt)
  • 1616 Latijn: Draco silvestris sive Ptarmice [710]
  • 1554/1557: Bertram (wilden), Maluwe, Ptarmice, Pyrethre sauvage, Pyrethrum sylvestre, Reinfahrn (weisz), Sternutamentaria, Tannesie blanche

Overzicht Achillea ptarmica op deze site

Alle foto's van Achillea ptarmica op internet

Achillea ptarmica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Achillea ptarmica in Plantago PlantIndex

2  

Xeranthemum annuum - papierbloem

  • 1644 Vlaams: Ptarmice van Oostenrijck
  • 1616 Latijn: Ptarmice Austriaca [710]

Overzicht Xeranthemum annuum op deze site

Alle foto's van Xeranthemum annuum op internet

Xeranthemum annuum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Xeranthemum annuum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina