Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 23 capitel 15, bladzijde 1070-1072   Zie volgende pagina »

Van Moly 

1  

Allium subhirsutum

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Moly met smalle bladeren
  • 1616 Latijn: Moly angustifolium [685]
  • 1554/1557: Moly, Moly Dioscoridis

Overzicht Allium subhirsutum op deze site

Alle foto's van Allium subhirsutum op internet

Allium subhirsutum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Allium subhirsutum in Plantago PlantIndex

2  

 

  • 1644 Vlaams: Moly met breede bladeren
  • 1616 Latijn: Moly latifolium [685]
3  

 

  • 1644 Vlaams: Moly van Indien
  • 1616 Latijn: Moly Indicum [685]

^Naar het begin van deze pagina