Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 22 capitel 10, bladzijde 1049-1051   Zie volgende pagina »

Van Eerdtbezien 

1  

Fragaria vesca - Bosaardbei

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Eerdtbezien(cruydt) (Ghemeyne)
  • 1616 Latijn: Fragaria (= plant) & Fraga (= vrucht) [672]
  • 1554/1557: Eerdtbesiencruyt, Erdtbeerenkraut, Fragaria, Fraisier

Overzicht Fragaria vesca op deze site

Alle foto's van Fragaria vesca op internet

Fragaria vesca bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Fragaria vesca in Plantago PlantIndex

2  

Fragaria vesca (var.) (niet Fragaria x ananassa) - tuinaardbei

  • 1644 Vlaams: Eerdtbezien (Ander ghedaente)
  • 1616 Latijn: Fragaria & Fraga altera [672]

Overzicht Fragaria vesca op deze site

Alle foto's van Fragaria vesca op internet

Fragaria vesca bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Fragaria vesca in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina