Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 22 capitel 4, bladzijde 1040-1043   Zie volgende pagina »

Van Pepoenen 

1  

Cucurbita pepo (eerste variëteit) - Pompoen (Sierpompoen, Courgette, Zomerpompoen)

 • 1644 Vlaams: Pepoenen (Groote Langhworpighe oft Turcksche)
 • 1616 Latijn: Pepo maior oblongus [665]
 • 1554/1557: Concombre de Turquie, Concommeren (Torcksche), Cucumeren (Turckischer), Cucumeres Turcici, Pepoenen (groote), Pepon grand, Pepones, Pepones cucumerales, Pepones magni, Po(u)pon grand, Pseben, Sicyopepones

Overzicht Cucurbita pepo op deze site

Alle foto's van Cucurbita pepo op internet

Cucurbita pepo bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cucurbita pepo in Plantago PlantIndex

2  

Cucurbita pepo (tweede variëteit) - Pompoen (Sierpompoen, Courgette, Zomerpompoen)

 • 1644 Vlaams: Pepoenen (Groote Ronde oft Zee-)
 • 1616 Latijn: Pepo rotundus maior [666]
 • 1554/1557: Concombre marin, Concommeren (Zee-), Cucumis marinus, Pepo marinus, Pepoenen (ronde), Pepon rond, Pepones, Pepones cucumerales, Pepones rotundi, Sicyopepones, Zuccomarin

Overzicht Cucurbita pepo op deze site

Alle foto's van Cucurbita pepo op internet

Cucurbita pepo bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cucurbita pepo in Plantago PlantIndex

3  

Cucurbita pepo (derde variëteit) - Pompoen (Sierpompoen, Courgette, Zomerpompoen)

 • Pepones lati, breede Pepoenen (Torcksche Meloenen)
 • 1644 Vlaams: Pepoenen (Kleyne Ronde oft Spaensche)
 • 1616 Latijn: Pepo rotundus minor [666]

Overzicht Cucurbita pepo op deze site

Alle foto's van Cucurbita pepo op internet

Cucurbita pepo bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cucurbita pepo in Plantago PlantIndex

4  

Cucurbita moschata - Muskaatpompoen (Muskaatkalebas)

 • 1644 Vlaams: Pepoenen (Breede oft Platte)
 • 1616 Latijn: Pepo latus [666]
 • 1554/1557: Meloenen (Torcksche), Melon de Turquie, Pepoenen (breede), Pepon large, Pepones, Pepones cucumerales, Pepones lati, Sicyopepones

Overzicht Cucurbita moschata op deze site

Alle foto's van Cucurbita moschata op internet

Cucurbita moschata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cucurbita moschata in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina