Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 21 capitel 36, bladzijde 1030-1031   Zie volgende pagina »

Van Phyllon van Dioscorides 

1  

Mercurialis tomentosa (♂ bloemen!) - wollig bingelkruid (♂ bloemen!)

  • 1644 Vlaams: Phyllon van Dioscorides: Wijfken
  • 1616 Latijn: Phyllon thelugonon (Phyllum feminisicum) [660]

Overzicht Mercurialis tomentosa op deze site

Alle foto's van Mercurialis tomentosa op internet

Mercurialis tomentosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Mercurialis in Plantago PlantIndex

2  

Mercurialis tomentosa (♀ bloemen!) - wollig bingelkruid (♀ bloemen!)

  • 1644 Vlaams: Phyllon van Dioscorides: Manneken
  • 1616 Latijn: Phyllon arrhenogonon (Phyllum marisicum) [660]

Overzicht Mercurialis tomentosa op deze site

Alle foto's van Mercurialis tomentosa op internet

Mercurialis tomentosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Mercurialis in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina