Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 21 capitel 32, bladzijde 1025-1027   Zie volgende pagina »

Van Veneetsche Alcea ende Sabdarifa 

1  

Hibiscus trionum - Drie-urenbloem (Uurbloem)

  • 1644 Vlaams: Alcea (Veneetsche) met de blaeskens
  • 1616 Latijn: Alcea vesicaria (Alcea Veneta) [657]
  • 1554/1557: Alcea Veneta, Guymaulve de Venise, Maluwe (Veneetsche), Malva Theophrasti, Pappel (Venediger), Wetter Roszlin

Overzicht Hibiscus trionum op deze site

Alle foto's van Hibiscus trionum op internet

Hibiscus trionum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hibiscus trionum in Plantago PlantIndex

2  

Hibiscus sabdariffa - roselle

  • 1644 Vlaams: Sabdarifa
  • 1616 Latijn: Sabdarifa [657]

Overzicht Hibiscus sabdariffa op deze site

Alle foto's van Hibiscus sabdariffa op internet

Hibiscus sabdariffa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hibiscus sabdariffa in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina