Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 21 capitel 27, bladzijde 1017-1018   Zie volgende pagina »

Van de Tamme Maluwe oft Winter-Roosen 

1  

Alcea rosea - Stokroos

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

  • 1644 Vlaams: Maluwe (Tamme), Roosen (Herfst- oft Winter-)
  • 1616 Latijn: Malva hortensis [652]
  • 1554/1557: Anthema, Chocortis, Diadema, Ernrosz, Herbstrosz, Maluwe (tamme), Malva, Malva sativa, Maulve, Maulve cultivée, Maulve de iardin, Pappel, Pappel (Garten-), Rosa ultra marina, Rose d'outremer, Urina muris, Winterroosen

Overzicht Alcea rosea op deze site

Alle foto's van Alcea rosea op internet

Alcea rosea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Alcea rosea in Plantago PlantIndex

2  

Alcea rosea (Dubbel en Gevuld) - stokroos (dubbel- en gevuldbloemig, diverse kleuren)

  • 1644 Vlaams: Maluwe (Tamme), Roosen (Herfst- oft Winter-)
  • 1616 Latijn: Malva hortensis multiplice flore [652]

Overzicht Alcea rosea op deze site

Alle foto's van Alcea rosea op internet

Alcea rosea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Alcea rosea in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina