Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 21 capitel 21, bladzijde 1004-1006   Zie volgende pagina »

Van Hasen-Lattouwe ende andere gheslachten van Sonchus

1  

Sonchus arvensis - Akkermelkdistel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Lattouwe (Hasen-), Sonchus (Sachte)
  • 1616 Latijn: Sonchus laevis [643]
  • 1554/1557: Canynencruyt, Cicerbitae, Dauwdistel, Hasenlattouwe, Hasenkol, Hasenstruyck, Lacterones, Lactuca leporina, Lactucellae, Palais au lievre, Sonchus, Sonchus laevis, Sonchus non aspera, Sonchus tenerior, Taraxacon struyck, Dauwdistel, Caninen cruyt)

Overzicht Sonchus arvensis op deze site

Alle foto's van Sonchus arvensis op internet

Sonchus arvensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sonchus arvensis in Plantago PlantIndex

2  

Sonchus asper - Gekroesde melkdistel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Sonchus (Rouwe oft Stekende), Sonchus (Wilde)
  • 1616 Latijn: Sonchus asper [643]
  • 1554/1557: Cicerbitae, Gansendistel, Genszdistel, Lacterones, Lactucellae, Laicteron, Melckweye, Moszdistel, Sonchus, Sonchus aspera, Sonchus asperior, Sonchus sylvestrior, Taraxacon

Overzicht Sonchus asper op deze site

Alle foto's van Sonchus asper op internet

Sonchus asper bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sonchus asper in Plantago PlantIndex

3  

Sonchus maritimus - zeemelkdistel

  • 1644 Vlaams: Sonchus (Zee-)
  • 1616 Latijn: Sonchus tertius asperior [643]

Overzicht Sonchus maritimus op deze site

Alle foto's van Sonchus maritimus op internet

Sonchus maritimus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sonchus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina