Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 21 capitel 20, bladzijde 1003-1004   Zie volgende pagina »

Van Sint Iacobs-cruydt 

1  

 

  • 1644 Vlaams: Aschcruydt
  • 1616 Latijn: Cineraria [642]
2  

Jacobaea maritima - Zilverkruiskruid

  • Botanisch oud: Senecio cineraria
  • 1644 Vlaams: Iacobscruydt (Sint), Zee-
  • 1616 Latijn: Iacobea altera (Iacobea marina) [642]
  • 1554/1557: Herbe Saint Iaques marine, Iacobea marina

Overzicht Jacobaea maritima op deze site

Alle foto's van Jacobaea maritima op internet

Jacobaea maritima bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Jacobaea maritima in Plantago PlantIndex

3  

Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris - Jakobskruiskruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • Botanisch oud: Senecio jacobaea
  • 1644 Vlaams: Iacobscruydt (Sint)
  • 1616 Latijn: Iacobea (Herba Sancti Iacobi) [642]
  • 1554/1557: Fleur Saint Iaques, Flos Sancti Iacobi, Herba Sancti Iacobi, Herbe Saint Iaques, Iacobea, Sankt Jacobs bluom, Sint Jacobs bloemen, Sint Jacobs cruyt

Overzicht Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris op deze site

Alle foto's van Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris op internet

Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Jacobaea vulgaris in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina