Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 21 capitel 19, bladzijde 1000-1002   Zie volgende pagina »

Van Grind-cruydt oft Cruys-cruydt 

1  

Senecio viscosus - Kleverig kruiskruid

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Cruyscruydt (Groot), Grindcruydt (Groot)
  • 1616 Latijn: Erigerum maius [641]
  • 1554/1557: Cruyscruyt (groot), Erechtites, Erigeron, Erigeron primum, Erigerum, Grindtkraut, Herbulum, Seneceon, Seneceon (grand), Senecio, Senecio maior, Senesson, Senesson (Premiere espece de), Silsom

Overzicht Senecio viscosus op deze site

Alle foto's van Senecio viscosus op internet

Senecio viscosus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Senecio viscosus in Plantago PlantIndex

2  

Senecio vulgaris - Klein kruiskruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Cruyscruydt (Kleyn), Grindcruydt (Kleyn)
  • 1616 Latijn: Erigerum minus [641]
  • 1554/1557: Cruyscruyt, Cruyscruyt (cleyn), Erechtites, Erigeron, Erigeron secundum, Erigerum, Seneceon, Senecio, Senecio minor, Senesson, Senesson (petit), Senesson (Seconde espece de)

Overzicht Senecio vulgaris op deze site

Alle foto's van Senecio vulgaris op internet

Senecio vulgaris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Senecio vulgaris in Plantago PlantIndex

3  

Crepis foetida - Stinkend streepzaad

  • 1644 Vlaams: Cicorye (Stinckende), Cruyscruydt (Derde)
  • 1616 Latijn: Erigerum tertium (Cichorium foetidum) [641]

Overzicht Crepis foetida op deze site

Alle foto's van Crepis foetida op internet

Crepis foetida bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Crepis foetida in Plantago PlantIndex

4  

Erigeron acer - scherpe fijnstraal

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Cruyscruydt (Vierde oft Allerkleynste)
  • 1616 Latijn: Erigerum quartum [641]

Overzicht Erigeron acer op deze site

Alle foto's van Erigeron acer op internet

Erigeron acer bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Erigeron acer in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina