Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 21 capitel 16, bladzijde 991-993   Zie volgende pagina »

Van Papen-cruydt oft Kancker-bloemen 

1  

Taraxacum officinale - Paardenbloem

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Kanckerbloemen, Papencruydt
  • 1616 Latijn: Dens leonis [636]
  • 1554/1557: Canckerbloemen, Condrilla altera, Dens leonis, Hontsroosen, Korlkraut, Papencruyt, Pfaffenblat, Pfaffenrorlin, Pissenlict, Rostrum porcinum, Schorftbloemen

Overzicht Taraxacum officinale op deze site

Alle foto's van Taraxacum officinale op internet

Taraxacum officinale bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Taraxacum officinale in Plantago PlantIndex

2  

Leontodon tuberosus

  • 1644 Vlaams: Papencruydt van Montpelliers
  • 1616 Latijn: Dens leonis Monspeliensium [636]

Overzicht Leontodon tuberosus op deze site

Alle foto's van Leontodon tuberosus op internet

Leontodon tuberosus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Leontodon in Plantago PlantIndex

3  

 

  • 1644 Vlaams: Papencruydt (Derde soorte)
  • 1616 Latijn: Dentis leonis tertia species [636]

^Naar het begin van deze pagina