Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 21 capitel 14, bladzijde 987-988   Zie volgende pagina »

Van Bupleurum 

1  

Bupleurum praealtum

  • 1644 Vlaams: Bupleurum met smalle bladeren
  • 1616 Latijn: Bupleurum angustifolium [633]

Overzicht Bupleurum praealtumop deze site

Alle foto's van Bupleurum praealtumop internet

Bupleurum praealtumbij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Bupleurum in Plantago PlantIndex

2  

Bupleurum rigidum

  • 1644 Vlaams: Bupleurum met breede bladeren
  • 1616 Latijn: Bupleurum alterum latifolium [633]

Overzicht Bupleurum rigidum op deze site

Alle foto's van Bupleurum rigidum op internet

Bupleurum rigidum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Bupleurum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina