Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 21 capitel 13, bladzijde 985-987   Zie volgende pagina »

Van het cruydt Maru 

1  

Cerinthe major

  • 1644 Vlaams: Cerinthe, Leucographis, Maru (groot)
  • 1616 Latijn: Maru herba (maior) [632]

Overzicht Cerinthe major op deze site

Alle foto's van Cerinthe major op internet

Cerinthe major bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cerinthe major in Plantago PlantIndex

2  

Cerinthe minor - geel wasbloempje

  • 1644 Vlaams: Maru (Kleyn)
  • 1616 Latijn: Maru minor [632]

Overzicht Cerinthe minor op deze site

Alle foto's van Cerinthe minor op internet

Cerinthe minor bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cerinthe minor in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina