Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 21 capitel 11, bladzijde 981-984   Zie volgende pagina »

Van de Anchusa

1  

Anchusa azurea - Blauwe ossentong

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

 
  • (?)
  • 1644 Vlaams: Anchusa Alcibiadion
  • 1616 Latijn: Anchusa Alcibiadion [629]
  • 1554/1557: Anchusa Alcibiadium, Anchusae genus, Anchuse, Buglosse cultivée (petite), Onocheles, Orchanette, Ossentonghe (cleyne tam)

Overzicht Anchusa azurea op deze site

Alle foto's van Anchusa azurea op internet

Anchusa azurea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Anchusa azurea in Plantago PlantIndex

2  

Anchusa undulata

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Anchusa (Derde), Orcanette
  • 1616 Latijn: Anchusa tertia [629]

Overzicht Anchusa undulata op deze site

Alle foto's van Anchusa undulata op internet

Anchusa undulata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Anchusa undulata in Plantago PlantIndex

3  

Onosma echioides

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Anchusa (Vierde oft Bastaerdt-)
  • 1616 Latijn: Anchusa quarta sive Pseudoanchusa [630]

Overzicht Onosma echioides op deze site

Alle foto's van Onosma echioides op internet

Onosma echioides bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Onosma echioides in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina