Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 21 capitel 10, bladzijde 980-981   Zie volgende pagina »

Van Buglosse oft Ossen-tonghe 

1  

Anchusa arvensis - Kromhals

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Buglosse (Wilde oft Kleyne)
  • 1616 Latijn: Buglossa silvestris [628]
  • 1554/1557: Buglossa sylvestris, Buglosse sauvage, Langue de beuf sauvage, Langue de boeuf de brebis, Lycopsis sylvestris, Ossentonghe (cleyne wilde), Scaepstonghe

Overzicht Anchusa arvensis op deze site

Alle foto's van Anchusa arvensis op internet

Anchusa arvensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Anchusa arvensis in Plantago PlantIndex

2  

Anchusa officinalis - Gewone ossentong

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Buglosse (Ghemeyne), Ossentonghe (Groote oft Tamme)
  • 1616 Latijn: Buglossa vulgaris [628]
  • 1554/1557: Buglossa domestica maior, Buglosse cultiv ée (grande), Lingua bovis, Langue de beuf vulgaire, Lycopsis, Ochsenzung, Ossentonghe (groote tamme)

Overzicht Anchusa officinalis op deze site

Alle foto's van Anchusa officinalis op internet

Anchusa officinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Anchusa officinalis in Plantago PlantIndex

3  

Anchusa undulata

Foto Luc Regniers

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Anchusa (Derde), Orcanette
  • 1616 Latijn: Anchusa tertia [629]

Overzicht Anchusa undulata op deze site

Alle foto's van Anchusa undulata op internet

Anchusa undulata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Anchusa undulata in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina