Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 20 capitel 29, bladzijde 955-957   Zie volgende pagina »

Van de Biesen 

1  

Schoenoplectus lacustris - mattenbies

  • 1644 Vlaams: Biesen (Matten-)
  • 1616 Latijn: Iuncus holoschoenos [605]
  • 1554/1557: Biesen, Biesen (Matten-), Bintzen, Holoschoenus, Ionc, Ionc à faire nattes, Iuncus

Overzicht Schoenoplectus lacustris op deze site

Alle foto's van Schoenoplectus lacustris op internet

Schoenoplectus lacustris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Schoenoplectus lacustris in Plantago PlantIndex

2  

Juncus effusus - pitrus

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Biesen (Onscherpe oft Sachte)
  • 1616 Latijn: Iuncus laevis [605]
  • 1554/1557: Biesen, Biesen (Merch-), Bintzen, Ionc, Ionc à Moelle, Iuncus, Iuncus laevis, Mariscus

Overzicht Juncus effusus op deze site

Alle foto's van Juncus effusus op internet

Juncus effusus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Juncus effusus in Plantago PlantIndex

3  

Juncus inflexus - zeegroene rus

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Biesen (Scherpe oft Ysere)
  • 1616 Latijn: Iuncus acutus [605]
  • 1554/1557: Biesen, Biesen (Strop-), Biesen (Yseren), Bintzen, Ionc, Iuncus, Iuncus acutus

Overzicht Juncus inflexus op deze site

Alle foto's van Juncus inflexus op internet

Juncus inflexus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Juncus inflexus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina