Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 20 capitel 27, bladzijde 951-954   Zie volgende pagina »

Van Ghemeyn Riet 

1  
Phragmites australis (vgl. Miscanthus) - riet

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Riet (Deck- oft Ghemeyn)
  • 1616 Latijn: Arundo phragmites [602]
  • 1554/1557: Arundo, Arundo foemina, Arundo sepicularis, Arundo vallaris, Arundo vallatoria, Calamus, Canne, Fistularis, Nastos, Riet, Rohr, Roseau, Roseau dont on faisait fleches et dards, Roseau vulgaire, Syringias

Overzicht Phragmites australis op deze site

Alle foto's van Phragmites australis op internet

Phragmites australis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Phragmites australis in Plantago PlantIndex

2  

Arundo donax - pijlriet

  • 1644 Vlaams: Riet (Cypersch oft Spaensch)
  • 1616 Latijn: Arundo donax sive Cypria
  • 1554/1557: Arundo, Arundo Cypria, Calamus, Canne, Donax, Harundo, Riet, Rohr, Roseau

Overzicht Arundo donax op deze site

Alle foto's van Arundo donax op internet

Arundo donax bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Arundo donax in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina