Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 20 capitel 25, bladzijde 949-950   Zie volgende pagina »

Van Water-Lisch 

1  

Butomus umbellatus - Zwanenbloem

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Biese (Bloem-), Lisch (Water-)
  • 1616 Latijn: Gladiolus aquatilis [601]
  • 1554/1557: Iris sylvestris, Scirpus, Sparganium, Waterlisch, Xyphidion

Overzicht Butomus umbellatus op deze site

Alle foto's van Butomus umbellatus op internet

Butomus umbellatus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Butomus umbellatus in Plantago PlantIndex

2  

Lobelia dortmanna - waterlobelia-

  • 1644 Vlaams: Gladiolus (Meer- oft Poel-)
  • 1616 Latijn: ( Gladiolus stagnalis seu lacustris Dortmanni)

Overzicht Lobelia dortmanna op deze site

Alle foto's van Lobelia dortmanna op internet

Lobelia dortmanna bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lobelia dortmanna in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina