Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 20 capitel 10, bladzijde 933-934   Zie volgende pagina »

Van Sium oft Water-Eppe 

1  

Sium latifolium - Grote watereppe

  • 1644 Vlaams: Eppe (Eerste oft Groote Water-)
  • 1616 Latijn: Sium [589]
  • 1554/1557: Ache d'eau, Berle, Berle (grande), Epffich (Wasser-), Eppe (groote water-), Eppe (water-), Laver, Laver Cratevae, Persil d'eauë, Sium, Sium Cratevae

Overzicht Sium latifolium op deze site

Alle foto's van Sium latifolium op internet

Sium latifolium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sium latifolium in Plantago PlantIndex

2  

Berula erecta - Kleine watereppe

  • 1644 Vlaams: Eppe (Tweede oft Kleyne Water-)
  • 1616 Latijn: Sium alterum [589]
  • 1554/1557: Ache d'eau, Berle, Berle (petite), Epffich (Wasser-), Eppe (cleyn water-), Eppe (water-), Laver, Laver minus, Persil d'eauë, Sium

Overzicht Berula erecta op deze site

Alle foto's van Berula erecta op internet

Berula erecta bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Berula erecta in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina