Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 20 capitel 2, bladzijde 923-924   Zie volgende pagina »

Van Fonteyn-cruydt oft Potamogeiton 

1  

Potamogeton lucens - glanzig fonteinkruid

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Fonteyncruydt (Tweede oft Groot)
  • 1616 Latijn: Potamogeiton altera [582]

Overzicht Potamogeton lucens op deze site

Alle foto's van Potamogeton lucens op internet

Potamogeton lucens bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Potamogeton lucens in Plantago PlantIndex

2  

Persicaria amphibia - Veenwortel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Fonteyncruydt (Eerste)
  • 1616 Latijn: Potamogeiton [582]
  • 1554/1557: Espi d'eauë, Fontalis, Fonteyncruyt, Fontinalis, Potamogeiton, Spicata, Zamkraut

Overzicht Persicaria amphibia op deze site

Alle foto's van Persicaria amphibia op internet

Persicaria amphibia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Persicaria amphibia in Plantago PlantIndex

3  

Potamogeton perfoliatus - doorgroeid fonteinkruid

  • 1644 Vlaams: Fonteyncruydt (Derde oft Kleyn)
  • 1616 Latijn: Potamogeiton tertia [582]

Overzicht Potamogeton perfoliatus op deze site

Alle foto's van Potamogeton perfoliatus op internet

Potamogeton perfoliatus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina