Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 4 Boek 18,

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Anisantha sterilis ijle dravik Bromos, Haver (IJdel) Deel 4 Boek 18, 5
Anthyllis vulneraria Wondklaver Anthyllis met Linsebladeren (Eerste) Deel 4 Boek 18, 22
Astragalus glaux   Anthyllis met Linsebladeren (Ander) Deel 4 Boek 18, 22
Astragalus glycyphyllos (vgl. Galega officinalis)wilde hokjespeul (of galega) Fenigrieck (Eersten Wilden) Deel 4 Boek 18, 15
Bromus secalinus dreps Dravigh Deel 4 Boek 18, 3
Campanula rapunculoides Akkerklokje Peer(d)tsbloemen Deel 4 Boek 18, 7
Coronilla coronata bergkroonkruid Bijlkenscruydt (Tweede oft Kleyn), Securidaca (Kleyn) Deel 4 Boek 18, 13
Cuscuta (Cuscuta epithymum e.a.) warkruid (klein warkruid e.a.) Schorfte (Kleyne), Wranghe (Kleyne) Deel 4 Boek 18, 25
Cuscuta epilinum   vlaswarkruid Cuscuta, Dodercruydt, Duyvelsnaeygaeren, Schorfte, Sijde op 't Vlas, Viltcruydt, Wranghe (Groote) Deel 4 Boek 18, 25
Cuscuta europaea groot warkruid Wranghe (Groote) Deel 4 Boek 18, 25
Galega officinalis (vgl. Astragalus glycyphyllos) galega Galega Deel 4 Boek 18, 16
Hedysarum coronarium rode hanekop Onobrychis (Andere oft Tweede) Deel 4 Boek 18, 18
Hippocrepis unisiliquosa   Peerdtsijser Deel 4 Boek 18, 14
Lathraea squamaria bleke schubwortel Anbla(d)t Deel 4 Boek 18, 24
Lathyrus aphaca Naakte lathyrus Aphaca, Aphace Deel 4 Boek 18, 12
Lathyrus niger zwarte lathyrus Krock met breede bladeren (Andere soorte) Deel 4 Boek 18, 10
Lathyrus tuberosus Aardaker Eerdtnoten, Muysen met steerten Deel 4 Boek 18, 19
Lathyrus vernus voorjaarslathyrus Krock met breede bladeren Deel 4 Boek 18, 10
Lolium perenne Engels raaigras Dolick (Rooden) Deel 4 Boek 18, 4
Lolium temulentum Dolik Dolick Deel 4 Boek 18, 2
Lolium temulentum Dolik Dolick Deel 4 Boek 18, 1
Medicago polyceratia   Fenegrieck (Tweeden Wilden) Deel 4 Boek 18, 15
Neottia nidus-avis Vogelnestje Voghelsnest Deel 4 Boek 18, 24
Onobrychis viciifolia Esparcette Onobrychis Deel 4 Boek 18, 17
Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje Voghelvoet Deel 4 Boek 18, 11
Orobanche minor klavervreter Orobanche Deel 4 Boek 18, 23
Pedicularis palustris Moeraskartelblad Ratelen (Roode) Deel 4 Boek 18, 27
Polypogon monspeliensis baardgras Vossensteert Deel 4 Boek 18, 6
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar

Hanecammekens, Ratelen (Geele)

Deel 4 Boek 18, 26
Securigera securidaca   Bijlkenscruydt (Eerste oft Grootste) Deel 4 Boek 18, 13
Tribulus terrestris kleine waternoot (aardangel) Angel (Eerdt), Minckijser (Eerdt), Voetangel (Eerdt) Deel 4 Boek 18, 28
Ustilago avenae   Brandt (Koren) Deel 4 Boek 18, 8
Ustilago hordei   Brandt (Koren) Deel 4 Boek 18, 8
Ustilago tritici Brand Brandt (Koren) Deel 4 Boek 18, 8
Vicia cracca Vogelwikke Krock (Kleynen) Deel 4 Boek 18, 9
Vicia hirsuta Ringelwikke Krock (Eersten oft Grooten) Deel 4 Boek 18, 9
Vicia orobus Heidewikke Astragaloïdes Deel 4 Boek 18, 21

^Naar het begin van deze pagina