Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 4 Boek 17,

Huidige botanische naam ? Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Astragalus cicer   Bergerwt Ciceren (Eerste Wilde) Deel 4 Boek 17, 15
Camelina sativa   huttentut Cameline Deel 4 Boek 17, 23
Cannabis sativa subsp. sativa   Hennep (steriele, mannelijke bloeiwijze) Kemp, Kennep Deel 4 Boek 17, 26
Cannabis sativa subsp. sativa   Hennep (vrouwelijke bloeiwijze) Kemp, Kennep Deel 4 Boek 17, 26
Cicer arietinum   Keker (Kikkererwt, Kekererwt) Ciceren (Ghehoeckte oft Kantighe) Deel 4 Boek 17, 14
Lathyrus cicera   Kekerlathyrus Erwten (Kleyne Platte) Deel 4 Boek 17, 11
Lathyrus nissolia Graslathyrus     Erven (Wilde), Liefdencruyt Deel 4 Boek 17, 18
Lathyrus ochrus     Erwten (Wilde) Deel 4 Boek 17, 9
Lathyrus sativus   Zaailathyrus Erwten (Groote Platte) Deel 4 Boek 17, 10
Lathyrus sylvestris   boslathyrus Lathyrus (Wilden) Deel 4 Boek 17, 12
Lens culinaris   Linze Linsen (Ghemeyne) Deel 4 Boek 17, 16
Lens culinaris var.   linze Linsen (Kleyne) Deel 4 Boek 17, 16
Linum maritimum   zeevlas Vlascruydt (Eerste Wildt oft Geel), Vlasch (Zee) Deel 4 Boek 17, 25
Linum usitatissimum   Vlas (lijnzaad) Vlascruydt (Tam) Deel 4 Boek 17, 24
Lupinus albus   Witte lupine Lupinen (Tamme), Vijghboonen Deel 4 Boek 17, 19
Lupinus luteus   Gele lupine Lupinen (Wilde) (geel) Deel 4 Boek 17, 20
Lupinus polyphyllus ? Vaste lupine Lupinen (Wilde) (blaeuw, peers) Deel 4 Boek 17, 20
Ononis rotundifolia     Ciceren (Derde Wilde) Deel 4 Boek 17, 15
Phaseolus vulgaris   Boon Boonkens (Roomsche oft Turksche) Deel 4 Boek 17, 6
Pisum sativum subsp. sativum convar. medullare   erwt (groene erwt) Erwten (Groote oft Roomsche), Erwten (Stock) Deel 4 Boek 17, 7
Pisum sativum subsp. sativum convar. sativum   erwt (ronde erwt) Erwten (Ghemeyne oft Kleyne) Deel 4 Boek 17, 8
Sesamum indicum   sesamzaad Sesamum Deel 4 Boek 17, 22
Spergula arvensis   Gewone spurrie Spuerie Deel 4 Boek 17, 28
Trigonella foenumgraecum   Fenegriek Fenigrieck Deel 4 Boek 17, 27
Vicia ervilia   Erve (Linzenwikke) Ciceren (Tamme oft Ronde) Deel 4 Boek 17, 13
Vicia faba   Tuinboon Boonen (Ghemeyne Tamme oft Groote) Deel 4 Boek 17, 1
Vicia faba var. equina   Paardenboon Boonen (Peeters), Boonkens (Kleyne oft Zeeusche) Deel 4 Boek 17, 2
Vicia narbonensis     Boonkens (Swarte oft Wilde) Deel 4 Boek 17, 3
Vicia sativa     Vitsen Deel 4 Boek 17, 21

^Naar het begin van deze pagina