Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 16 capitel 31, bladzijde 823-824   Zie volgende pagina »

Van Haver 

1 

Avena sativa - Haver

  • 1644 Vlaams: Haver
  • 1616 Latijn: Avena [511]
  • 1554/1557: Avena, Avoyne, Habern, Haver

Overzicht Avena sativa op deze site

Alle foto's van Avena sativa op internet

Avena sativa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Avena sativa in Plantago PlantIndex

 

2 

Avena nuda - naakte haver

  • 1644 Vlaams: Haver (Naeckte)
  • 1616 Latijn: Avena nuda [511]

Overzicht Avena nuda op deze site

Alle foto's van Avena nuda op internet

Avena nuda bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Avena in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina