Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 16 capitel 16, bladzijde 808-810   Zie volgende pagina »

Van Gerste 

1 

Hordeum hexastichum

  • 1644 Vlaams: Gerste (Winter-)
  • 1616 Latijn: Hordeum [501]
  • 1554/1557: Gerst (grosz), Gerst (Winter-), Hordeum cantherinum, Hordeum polystichum, Orge (grosse)

Overzicht Hordeum hexastichumop deze site

Alle foto's van Hordeum hexastichumop internet

Hordeum hexastichumbij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hordeum hexastichumin Plantago PlantIndex

2 

Hordeum polystichum - Gerst (Gerstrassen)

  • 1644 Vlaams: Gerste (Winter-)
  • 1616 Latijn: Hordeum [501]
  • 1554/1557: Gerst (grosz), Gerst (Winter-), Hordeum cantherinum, Hordeum polystichum, Orge (grosse)

Overzicht Hordeum polystichum op deze site

Alle foto's van Hordeum polystichum op internet

Hordeum polystichum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hordeum polystichum in Plantago PlantIndex

3 

Hordeum distichon- Chevaliergerst

  • 1644 Vlaams: Gerste (Somer-)
  • 1616 Latijn: Hordeum distichon [501]
  • 1554/1557: Gerst (Fuder-), Gerst (Zoomer-), Hordeum dystichum, Hordeum Galatinum, Orge (petite)

Overzicht Hordeum distichum op deze site

Alle foto's van Hordeum distichum op internet

Hordeum distichum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hordeum distichum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina