Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 3, bladzijde 521 - 790  Zie volgende pagina »

HET DERDE DEEL

Inhoudende de beschrijvinge van de Wortelen diemen in de medicijnen ghebruyckt,
van de Purgerende cruyden, van de Climmen, Winden ende Klockskens,
ende oock van allerhande vergiftigh oft hinderlijck ghewas,
ende van de Varen, Mosschen ende Campernoellien,
begrijpende de 11. 12. 13. 14. ende 15. Boecken deses Cruydt-Boecks

Elfste Boeck 521

Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden

Voor-reden
 

Twaelfste Boeck 580

Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken

 
Voor-reden

Dertienste Boeck 640

Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt

Voor-reden
 

Veertienste Boeck 697

Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden

 
Voor-reden

Vijftienste Boeck 757

Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien

Voor-reden
 

^Naar het begin van deze pagina