Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 3 Boek 15,

Huidige botanische naam ? Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Adiantum capillusveneris   Echt venushaar Capillus Veneris (Oprechten), Vrouwenhayr [Adiantum (Swart)] Deel 3 Boek 15, 10
Ascophyllum nodosum   knotswier Fucus (Derden Zee), Wier(t) (Derden) Deel 3 Boek 15, 23
Asplenium adiantumnigrum   Zwartsteel Varen (Swart Eycken) Deel 3 Boek 15, 5
Asplenium ceterach   Schubvaren Miltcruydt, Varen (Steen) Deel 3 Boek 15, 8
Asplenium hemionitis   streepvaren Hemionitis (Ghemeyne) Deel 3 Boek 15, 7
Asplenium rutamuraria   Muurvaren Ruyte (Steen) [Adiantum (Wit)] Deel 3 Boek 15, 11
Asplenium scolopendrium   Tongvaren Hertstonghe Deel 3 Boek 15, 6
Asplenium scolopendrium var.   tongvaren Hertstonghe met ghesneden bladeren Deel 3 Boek 15, 6
Asplenium trichomanes   Steenbreekvaren Wederdoot Deel 3 Boek 15, 12
Athyrium filixfemina   Wijfjesvaren Varen Wijfken Deel 3 Boek 15, 1
Blechnum spicant   Dubbelloof Varen (Gracht) Deel 3 Boek 15, 9
Bovista nigrescens   (of Bovista plumbea) zwartwordende bovist of loodgrijze bovist Campernoelien (Ronde), Wolfsveest Deel 3 Boek 15, 26
Calvatia excipuliformis   plooivoetstuifzwam Campernoelie (Halfronde oft Platronde Swarte) Deel 3 Boek 15, 26
Ceranium ? hoorntjeswier Zeemosch (Derden) Deel 3 Boek 15, 19
Cladostephus spongiosus f. verticillatus   wijd pijpenragerwier Zeemosch (Tweeden) Deel 3 Boek 15, 19
Clathrus ruber   traliestinkzwam Campernoelie (Koraelsghewijs ghetraelliede) Deel 3 Boek 15, 26
Clitocybe sp. ?

trechterzwam, melkzwam

Campernoelien (Spaede), Duyvelsbroot van den herfst Deel 3 Boek 15, 24
Collybia confluens ? zwam, weidekring of knoflooktaailing, kale collybia, bundel of scherpe Campernoelien (Doodelijcke), Duyvelsbroot (Vergiftigh) [afbeelding rechts] Deel 3 Boek 15, 24
Collybia perronata ? zwam, weidekring of knoflooktaailing, kale collybia, bundel of scherpe Campernoelien (Doodelijcke), Duyvelsbroot (Vergiftigh) [afbeelding rechts] Deel 3 Boek 15, 24
Coprinus micaeus   glimmerinktzwam Campernoelien (Doodelijcke), Duyvelsbroot (Vergiftigh) [afbeelding links] Deel 3 Boek 15, 24
Corallina officinalis   Koraalwier Coraelcruydt, Zeemosch (Coraelsgewijse) Deel 3 Boek 15, 20
Currania dryopteris   Gebogen driehoeksvaren Varen (Wit Eycken) Deel 3 Boek 15, 4
Drosera rotundifolia   Ronde zonnedauw Loopighcruydt, Sondauw Deel 3 Boek 15, 17
Dryopteris filixmas   Mannetjesvaren Varen Manneken Deel 3 Boek 15, 1
Fucus spiralis   kleine zeeeik Fucus (Eersten Zee), Wier(t) (Eersten), ZeeEycke Deel 3 Boek 15, 23
Halidrys siliquosa   hauwwier Fucus (Vierden Zee), Wier(t) (Vierden) Deel 3 Boek 15, 23
Halimeda tuna   cactuswier (snoerkalkwier) Corallina met breede bladeren, Levercruydt (Zee), Opuntia Deel 3 Boek 15, 20
Himanthalia elongata   riemwier Fucus (Tweeden Zee), Wier(t) (Tweeden) Deel 3 Boek 15, 23
Hypnum loreum ?   Mosch (Eerdt oft Water) Deel 3 Boek 15, 14
Jania rubens   fijn koraalwier Muscus coralloïdes Deel 3 Boek 15, 20
Jania rubens   fijn koraalwier Muscus coralloïdes Deel 3 Boek 15, 20
Lactarius sp. ?

trechterzwam, melkzwam

Campernoelien (Spaede), Duyvelsbroot van den herfst Deel 3 Boek 15, 24
Laricifomes officinalis     (Polyporus officinalis) Larikszwam, Lorkenzwam Agaricus Deel 3 Boek 15, 28
Lycopodium clavatum   Grote wolfsklauw Mosch (Grooten Eerdt), Wolfsklauwen Deel 3 Boek 15, 14
Marasmius oreades ? zwam, weidekring of knoflooktaailing, kale collybia, bundel of scherpe Campernoelien (Doodelijcke), Duyvelsbroot (Vergiftigh) [afbeelding rechts] Deel 3 Boek 15, 24
Marasmius scorodonium ? zwam, weidekring of knoflooktaailing, kale collybia, bundel of scherpe Campernoelien (Doodelijcke), Duyvelsbroot (Vergiftigh) [afbeelding rechts] Deel 3 Boek 15, 24
Marchantia polymorpha   Steenlevermos Levercruydt (Steen) Deel 3 Boek 15, 15
Mnium hygrometricum ?   Wederdoot (Gulden) [leegher ende in alles kleyner] Deel 3 Boek 15, 18
Morchella esculenta   gewone morielje Campernoelien (Vroege), Duyvelsbroot van de lente Deel 3 Boek 15, 24
Osmunda regalis   Koningsvaren Varen (Groot oft Wildt), Varen (Water) Deel 3 Boek 15, 2
Phallus hadriani   reukloze stinkzwam  (duinstinkzwam) Duyvels eyeren, Toovenaers eyeren, Ungers eyeren, ZeeCampernoelie Deel 3 Boek 15, 25
Polypodium vulgare   Gewone eikvaren Varen (Boom) dat groot wordt Deel 3 Boek 15, 3
Polypodium vulgare subsp. vulgare   gewone eikvaren Varen (Boom) dat kleyn blijft Deel 3 Boek 15, 3
Polytrichum commune   Gewoon haarmos Wederdoot (Gulden) Deel 3 Boek 15, 18
Selaginella denticulata     Mosch (Tweeden Kleynen Eerdt) Deel 3 Boek 15, 14
Selaginella helvetica     Mosch (Eersten Kleynen Eerdt) Deel 3 Boek 15, 14
Sticta pulmonaria     Longhencruydt Deel 3 Boek 15, 16
Stypocaulon scoparium   bruinwier Zeemosch (Eerten) Deel 3 Boek 15, 19
Tuber aestivum   zomertruffel Eerdtbuylen, Eerdtknobbelen Deel 3 Boek 15, 29
Usnea barbata   Baardmos en andere Usneasoorten Mosch (Boom) Deel 3 Boek 15, 13

^Naar het begin van deze pagina