Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 3 Boek 13,

Huidige botanische naam ? Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Actaea spicata   Christoffelkruid Christoffelscruydt (Sinte) Deel 3 Boek 13, 12
Ampelopsis orientalis   Wilde wingerd Tamus, Wijngaert (Wilden) Deel 3 Boek 13, 11
Bryonia alba   Witte heggenrank Bryonie (Swarte) Deel 3 Boek 13, 10
Bryonia dioica   Heggenrank Bryonie (Witte) Deel 3 Boek 13, 10
Clematis flammula   scherpe clematis Clim (Brandende oft Heete), Flammula (Ligghende) Deel 3 Boek 13, 16
Clematis recta   stijve clematis Flammula (Recht opstaende) Deel 3 Boek 13, 16
Clematis vitalba   Bosrank Lijnen, Linen Deel 3 Boek 13, 15
Clematis viticella   Italiaanse clematis Clematis (Tweede) Deel 3 Boek 13, 18
Clematis viticella 'Purpurea Plena Elegans'   Italiaanse clematis (gevuldbloemig) Clematis (Tweede) met dobbele bloemen Deel 3 Boek 13, 18
Convolvulus arvensis   Akkerwinde Winde (Kleyne), Winde (Kleyne Klockskens) Deel 3 Boek 13, 3
Convolvulus scammonia   Purgeerwinde Scammonia, Scammonium (van Syrien) Deel 3 Boek 13, 1
Convolvulus sepium   Haagwinde Winde (Groote Clockskens), Winde (Groote Sachte) Deel 3 Boek 13, 2
Convolvulus soldanella   Zeewinde Winde (Zee) Deel 3 Boek 13, 5
Cucubalus baccifer   besanjelier Muer (Kruypende) Deel 3 Boek 13, 14
Cymbalaria muralis   muurleeuwenbek Cymbalaria met Veyl-bladeren Deel 3 Boek 13, 4
Cynanchum acutum -     Periploca (Eerste) Deel 3 Boek 13, 20
Fallopia convolvulus   Zwaluwtong Winde (Swarte) Deel 3 Boek 13, 6
Glechoma hederacea   Hondsdraf Onderhave, Veyl (Eerdtoft Leeghen) Deel 3 Boek 13, 4
Hedera helix   Klimop Veyl (Kleyne) Deel 3 Boek 13, 25
Hedera helix 'Arborescens'   Klimop (heeft zwarte bessen) Veyl (Boomoft Muer), Veyl (Groote, Tweede soorte oft Swarte) Deel 3 Boek 13, 25
Hedera helix 'Grandifolia'   klimop Veyl (Groote, Derde soorte) Deel 3 Boek 13, 25
Hedera helix var. chrysocarpa   Klimop (heeft witte bessen) Veyl (Groote, Eerste soorte oft Witte) Deel 3 Boek 13, 25
Humulus lupulus   hop Hoppecruydt Deel 3 Boek 13, 21
Ipomoea jalapa -     Mechoacan Deel 3 Boek 13, 8
Ipomoea nil -   dagbloem Winde (Blauwe Klockskens) Deel 3 Boek 13, 7
Ipomoea quamoclit     Iasmin van America, Quamoclit Deel 3 Boek 13, 22
Jasminum officinale   Gewone jasmijn Iasminum Deel 3 Boek 13, 22
Lonicera caerulea ?   Hondtskersen (Kleyne) Deel 3 Boek 13, 24
Lonicera caprifolium   tuinkamperfoelie Geytenbladt, Memmekenscruydt (Italiaens) Deel 3 Boek 13, 23
Lonicera periclymenum   Wilde kamperfoelie Geytenbladt, Memmekenscruydt (Hoochduytsch) Deel 3 Boek 13, 23
Lonicera xylosteum   rode kamperfoelie Hondtskersen (Groote) Deel 3 Boek 13, 24
Periploca graeca   melkwingerd Periploca (Tweede oft Kruypende) Deel 3 Boek 13, 20
Smilax aspera   Steekwinde Winde (Stekende) Deel 3 Boek 13, 9
Smilax officinalis   sarsaparilla Zarza Parilla van Peru Deel 3 Boek 13, 9
Solanum dulcamara   Bitterzoet Alfrance, Alfsrancke Deel 3 Boek 13, 13
Tamus communis   Spekwortel Wijngaert (Wilden) Deel 3 Boek 13, 11
Tropaeolum majus   Oost-Indische kers Kersse (Indiaensche) Deel 3 Boek 13, 7
Vinca major   grote maagdenpalm Maeghdencruydt (Groot), Maeghdenpalm (Groote), Vincoorde (Groote) Deel 3 Boek 13, 17
Vinca minor   Kleine maagdenpalm Maeghdencruydt (Kleyn), Maeghdenpalm (Kleyne), Vincoorde (Kleyne) Deel 3 Boek 13, 17
Vincetoxicum hirundinaria   Witte engbloem Swalu(we)wortel (Witte) Deel 3 Boek 13, 19
Vincetoxicum nigrum   zwarte engbloem Swalu(we)wortel (Swarte) Deel 3 Boek 13, 19
Vitis vinifera subsp. sylvestris   Wilde wijnstok (Wilde druif) Wijngaert (Wilden) Deel 3 Boek 13, 26
Vitis vinifera subsp. vinifera   Wijnstok (Wijndruif) druiven Druyven oft Wijnbezien Deel 3 Boek 13, 27
Vitis vinifera subsp. vinifera   Wijnstok (Wijndruif), rozijnen, krenten Rosijnen oft Wijnbezien (Drooghe) Deel 3 Boek 13, 28
Vitis vinifera subsp. vinifera   Wijnstok (Wijndruif) druivensap (most, stadium tussen persen en wijn zijn) Most oft Wijn (Nieuwen) Deel 3 Boek 13, 29
Vitis vinifera subsp. vinifera   Wijnstok (Wijndruif) Wijn (Ghesoden) Deel 3 Boek 13, 30
Vitis vinifera subsp. vinifera   Wijnstok (Wijndruif) wijn (na gisting) Wijn Deel 3 Boek 13, 31
Vitis vinifera subsp. vinifera   Wijnstok (Wijndruif) wijn, aangelengd of versneden Wijn (Menghelinghe oft Wateringhe des) Deel 3 Boek 13, 32
Vitis vinifera subsp. vinifera   Wijnstok (Wijndruif) brandewijn Wijn (Ghebranden) Deel 3 Boek 13, 33
Vitis vinifera subsp. vinifera   Wijnstok (Wijndruif), wijn van tweede persing Wijn (Nae) Deel 3 Boek 13, 34
Vitis vinifera subsp. vinifera   Wijnstok (Wijndruif),
sap van zure, onrijpe druiven
Sap (Droogh) van onrijpe druyven ende Verjuys Deel 3 Boek 13, 35
Vitis vinifera subsp. vinifera   wijnsteen Wijnsteen (Wijnmoer, Gist oft Droessem) Deel 3 Boek 13, 36
Vitis vinifera subsp. vinifera   Wijnstok (Wijndruif) Wijngaert (Tammen) Deel 3 Boek 13, 26

^Naar het begin van deze pagina