Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 11 capitel 6, bladzijde 531-533   Zie volgende pagina »

Van Speer-wortele oft Dracontium

1  

Arum italicum - Italiaanse aronskelk

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Speerwortele (Kleyne)
  • 1616 Latijn: Dracontium minus
  • 1554/1557: Dracunculus minor

Overzicht Arum italicum op deze site

Alle foto's van Arum italicum op internet

Arum italicum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Arum italicum in Plantago PlantIndex

2  

Dracunculus vulgaris - Drakenwortel

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

  • 1644 Vlaams: Speerwortele (Groote)
  • 1616 Latijn: Dracontium
  • 1554/1557: Colubrina, Drachenwurtz, Dracunculus maior, Drakenwortele, Luf, Schlangenkraut, Serpentaire, Serpentaria, Serpentaria maior, Serpentine, Serpentine (grande), Speerwortele

Overzicht Dracunculus vulgaris op deze site

Alle foto's van Dracunculus vulgaris op internet

Dracunculus vulgaris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Dracunculus vulgaris in Plantago PlantIndex

3  

Arum dioscoridis - aronskelk

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Speerwortele
  • 1616 Latijn: (Dracunculus)
  • 1554/1557: Dracunculus Matthioli

Overzicht Arum dioscoridis op deze site

Alle foto's van Arum dioscoridis op internet

Arum dioscoridis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Arum dioscoridis in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina