Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 6 capitel 25, bladzijde 277-280  Zie volgende pagina »

Van de soorten van Linaria oft Wildt Vlas 

1  

Linaria vulgaris - Vlasbekje (Gele leeuwenbek)

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Linaria (Eerste), Vlas (Wildt) met geele bloemen
  • 1616 Latijn: Linaria prima
  • 1554/1557: Flasch (wild), Flaschkraut, Harnkraut, Krottenflasch, Lin sauvage, Linaire, Linaria, Lynkraut, Osyris, Pseudolinum, Unser Frauwen Flasch, Urinalis, Vlas (wildt)

Overzicht Linaria vulgaris op deze site

Alle foto's van Linaria vulgaris op internet

Linaria vulgaris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Linaria vulgaris in Plantago PlantIndex

2  

Linaria purpurea - walstro-leeuwenbek

  • 1644 Vlaams: Linaria (Tweede), Vlas (Wildt) met pupure bloemen
  • 1616 Latijn: Linaria altera purpurea

Overzicht Linaria purpurea op deze site

Alle foto's van Linaria purpurea op internet

Linaria purpurea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Linaria purpurea in Plantago PlantIndex

3  

Anarrhinum bellidifolium - Madeliefbekje

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Linaria (Derde), Vlas (Wildt) met welrieckende bloemen
  • 1616 Latijn: Linaria odorata

Overzicht Anarrhinum bellidifolium op deze site

Alle foto's van Anarrhinum bellidifolium op internet

Anarrhinum bellidifolium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Anarrhinum bellidifolium in Plantago PlantIndex

4  

Linaria triphylla

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Linaria (Vierde), Linaria van Valensen, Vlas (Wildt)
  • 1616 Latijn: Linaria valentina

Overzicht Linaria triphylla op deze site

Alle foto's van Linaria triphylla op internet

Linaria triphylla bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Linaria triphylla in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina