Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 10 capitel 27, bladzijde 517-520  Zie volgende pagina »

Van Ferula ende Ferulago

1  

Ferula communis

 • 1644 Vlaams: Ferula (Groote)
 • 1616 Latijn: Ferula

Overzicht Ferula communis op deze site

Alle foto's van Ferula communis op internet

Ferula communis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ferula communis in Plantago PlantIndex

2  

Thapsia garganica

 • 1644 Vlaams: Ferula (Kleyne), Ferulago
 • 1616 Latijn: Ferulago
 • 1554/1557: Ferula sylvestris, Ferulago, Thapsia, Turbith de Mesue

Overzicht Thapsia garganica op deze site

Alle foto's van Thapsia garganica op internet

Thapsia garganica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Thapsia garganica in Plantago PlantIndex

3  

Ferula assa-foetida - schijnvenkel

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Sagapenum (gomme)
 • 1616 Latijn: (Sagapenum)
 • 1554/1557: Sacopenium, Sagapeni succus, Sagapenium, Sagapenum, Serapinum

Overzicht op deze site

Alle foto's van op internet

bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

in Plantago PlantIndex

4  

Dorema ammoniacum

 • 1644 Vlaams: Ammoniacum (gomme)
 • 1616 Latijn: (Ammoniacum)
 • 1554/1557: Ammoniacum, Armoniacum, Friatura, Gummi Ammoniacum, Gummi Armoniacum, Phyrama, Thrausma

Overzicht Dorema ammoniacum op deze site

Alle foto's van Dorema ammoniacum op internet

Dorema ammoniacum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Dorema ammoniacum in Plantago PlantIndex

5  

Ferula gummosa en andere Ferula-soorten - Galbanum

 • 1644 Vlaams: Galbanum (gomme)
 • 1616 Latijn: (Galbanum)
 • 1554/1557: Galbanum, Metopium, Stagonitis (Plinius)

Overzicht Ferula op deze site

Alle foto's van Ferula op internet

Ferula bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ferula in Plantago PlantIndex

6  

 

 • 1644 Vlaams: Euphorbium (gomme)
 • 1616 Latijn: (Euphorbium)

^Naar het begin van deze pagina